torstaina, helmikuuta 20, 2003

Panu väittää, että toisen kotimaisen kielen pakollinen opiskelu Suomen kouluissa perustuu perustuslain tekstiin, jonka mukaan Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi. Panun väite on retorista hölynpölyä.

Perustuslain 17. pykälässä sanotaan seuraavaa:

17 §

Oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin


Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi.

Jokaisen oikeus käyttää tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa asiassaan omaa kieltään, joko suomea tai ruotsia, sekä saada toimituskirjansa tällä kielellä turvataan lailla. Julkisen vallan on huolehdittava maan suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan.

Saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Saamelaisten oikeudesta käyttää saamen kieltä viranomaisessa säädetään lailla. Viittomakieltä käyttävien sekä vammaisuuden vuoksi tulkitsemis- ja käännösapua tarvitsevien oikeudet turvataan lailla.Lisäksi perustuslain 51. pykälässä määritellään eduskunnassa käytettäväksi kieleksi suomi tai ruotsi. Missään muualla perustuslaissa ei sanota kielestä yhtään mitään. Perustuslaki ei siis määrittely mitään velvollisuutta kenellekään yksityishenkilölle oppia ruotsia tai edes suomea. Vain viranomaiset perustuslaki velvoittaa kykenemään hoitamaan asiat kummallakin kansallisella kielellä.


0 kommenttia:

Lähetä kommentti

Tilaa Lähetä kommentteja [Atom]

<< Etusivu