perjantaina, toukokuuta 09, 2003

Timo Salo kysyy blogissaan, onko mielekästä pitää markkinointia nollasummaisena, jos se kerran on kulutuskysyntää ja sitä kauttaa uusia resursseja synnyttävä tekijä. No, jos lukee mitä olen edellisissä merkinnöissäni markkinoinista kirjoittanut, huomaa, että olen sitä mieltä, että markkinointi ei itse asiassa ole aivan tarkkaan ottaen nollasummaista, vaikka oma käsitykseni onkin, että siihen panostettuihin resursseihin nähden siitä ei saadakaan tarpeeksi hyötyä. Markkinointi kokonaisuudessaan toki nostaa kulutuskysyntää mutta kokonaisuudessaan se yleensä epäonnistuu surkeasti, koska kuluttajilla ei yksinkertaisesti ole kykyä ostaa kuin aivan pieni murto-osa kaikesta siitä, mitä heitä yllytetään ostamaan. Toki markkinointi kokonaisuudessaan voi motivoida kuluttajia työskentelemään ankarammin ja säästämään hyödykkeisiin, joihin heillä ei vielä ole varaa, mutta markkinointi pysyy aina askelen pari tällaisten pyrkimysten edellä. Toki markkinointisektorin hyödyllisyyttä kansantalouden kannalta voidaan katsoa kulutuskysyntää ylläpitävänä ja voimistavana tekijänä. Toisaalta ei pidä unohtaa tarjontapuoltakaan. Ihmisten rahavarat määräävät (onneksi) heidän kulutuskäyttäytymistään ainakin Suomen kaltaisissa kulttuureissa hyvin suuressa määrin. Ylivelkaantuminen johtaa henkilökohtaiseen taloudelliseen katastrofiin vääjäämättä. Kansantalouden mittakaavassa kuluttajien ylivelkaantuminen tarkoittaa käytännössä investointien laiminlyömistä (siemenviljojen syömistä, agraarista vertausta käyttääkseni), minkä lopputulos on sama.

Toinen olennainen kysymys on, kuinka paljon ihmiset todella tarvitsevat markkinointia kertomaan heille, kuinka paljon ja missä kohdin heidän elämässään on parantamisen varaa. Minusta ainakin tuntuu siltä, että suurin osa markkinoinnista, joka kohdistuu itseeni, on varsin kannattamatonta. Altistun päivittäin lukemattomille mainoksille, vaikka minua kiinnostaa vain harva tuoteryhmä. Suurin osa mainonnasta ei yksinkertaisesti liikauta minua lainkaan. Kuulen useimmista minua kiinnostavista uutuuksista kavereiltani.

Aina, kun olen halunnut ostaa jotain hinnaltaan päivän ansioita kalliimpaa, olen pyrkinyt vertailemaan markkinoilla olevia kilpailevia tuotteita huolellisesti. Olisi muuten todella hyödyllistä, jos kaikki kulutustavarat olisi löydettävissä jostain keskitetystä Internetin hakutietokannasta, jolloin niiden teknisiä ominaisuuksia ja kustannuksia voisi vertailla yhteismitallisesti. Tuollaisia palveluita varmasti joiltain osin on jo toteutettukin. Mielestäni valmistajat pitäisi lainsäädännöllisesti pakottaa rakentamaan ja ylläpitämään tuollaista palvelua ja markkinointibudjeteille pitäisi määrätä lakisääteinen katto.

0 kommenttia:

Lähetä kommentti

Tilaa Lähetä kommentteja [Atom]

<< Etusivu