perjantaina, kesäkuuta 27, 2003

Maapallon ilmasto olisi varsin erilainen, jos mantereet olisivat eri tavoin jakautuneet. Jos esimerkiksi maapallolla olisi kaksi renkaan muotoista mannerta, jotka sijaitsisivat sekä pohjoisten että eteläisten 30. ja 40. leveyspiirien välissä, lämpö jakautuisi varsin eri tavoin kuin todellisuudessa. Merkittävin ero olisi, että meille suomalaisillekin tutut länsituulet pääsisivät esteettömästi puhaltamaan tyypillisillä leveysasteillaan noin 40-60 astetta. Kumpaakin napaa kiertäisi voimakas länsituulten liikkessä pitämä merivirta lännestä itään. Ne rajoittaisivat ilmakehän napapyörteiden liikkeellepanien kylmien vesimassojen pääsyä lähemmäs päiväntasaajaa. Myöskään yksikään manner ei ohjaisi länsituulten liikkeelle panemia, hepoasteilta peräisin olevia lämpimiä merivirtoja kovin lähelle napoja, kuten Pohjois-Atlantilla. Hadley-kierto pasaatituulijärjestelmineen olisi samankaltainen kuin se on Tyynellä Valtamerellä.

Toinen mielenkiintoinen spekulaatio olisi tarkastella Maan pyörimisnopeuden vaikutusta tuuljärjestelmiin ja merivirtoihin. Todellisuudessahan ilmamassojen kierto päiväntasaajalta navoille on jakautunut kahteen suureen soluun. Hadley-kierrossa lämpenevät ilmamassat kohoavat päiväntasaajalta ja putoavat maahan noin 30. leveyspiirien tienoilla, josta ne palaavat maanpinnan pasaatituulina takaisin päiväntasaajalle. Farrel-kierrossa ilmamassat keskileveysasteilla liikkuvat 30. leveyspiirien tienoilta 60. leveyspiirin tasolle, josta ne jatkavat maanpinnan yläpuolella takaisin päiväntasaajalle. Jos maapallon pyörimisnopeutta lisätään, ilmamassojen kierto hajoaa useampiin pienempiin kiertoihin. Toisaalta, jos pyörimisnopeutta vähennetään, Hadley-kierto ja Farrel-kierto yhdistyvät yhdeksi isoksi kierroksi.

Kolmas erittäin mielenkiintoinen spekulaatio on pohtia mitä tapahtuisi, jos maapallon pyörimisakselin kaltevuus kiertoradan tasoon nähden olisi erisuuri kuin se todellisuudessa on eli noin 23 astetta. Vuodenaikojen vaihtelun rajuus on verrannollinen ratatason kaltevuuteen, mutta vuotuisen keskilämpötilan jakautuminen leveysasteittain olisi tasaisempaa, jos pyörimisakselin kaltevuus ratatasoon nähden olisi suurempi.

0 kommenttia:

Lähetä kommentti

Tilaa Lähetä kommentteja [Atom]

<< Etusivu