keskiviikkona, kesäkuuta 11, 2003

Panu kiinnittää huomiota puheisiin "poliittisesta korrektiudesta". Käsittääkseni poliittisella korrektiudella kielenkäytössä tarkoitetaan sellaisten ilmausten välttämistä, jotka voidaan tulkita loukkaaviksi tai halventaviksi jotakin tiettyä ihmisryhmää kohtaan. Esimerkiksi sana "neekeri" on poliittisesti epäkorrekti, koska afrikkaiset tai afrikkalaisperäiset voivat luokkaantua sen käyttämisestä. Usein loukkaavaksi katsotun nimen tilalle keksitään jokin kokonaan uusi nimi. Ikävä kyllä, halventava painolasti siirtyy ennen pitkää uuteen sanaan, mikä tietysti johtuu siitä, että halveksunnan tai väheksynnän syynä ei ole sana vaan sen tarkoittaman ryhmän ominaisuudet.

Myös ajatukset voivat olla poliittisesti korrekteja tai epäkorrekteja. Sen, mikä milloinkin on poliittisesti korrektia, määrää se, mitkä intressiryhmät milloinkin ovat vaikutusvaltaisessa asemassa ja millaisia ideologisia ja poliittisia yhteenliittymiä näiden välille syntyy. Eri ihmiset pitävät eri sanoja ja ajatuksia loukkaavina tai sopimattomina ja eri ihmisillä on erilaisia käsityksiä siitä, mitä muut pitävät poliittisesti epäkorrekteja. Voidaan kuitenkin karkeasti hahmottaa, mitkä ajatukset ja millainen kielenkäyttö on poliittisesti epäkorrektia, koska monista asioista vallitsee laaja yksimielisyys ainakin julkista keskustelua hallitsevissa piireissä. Julkista keskustelua hallitsevilla piireillä tarkoitan joukkotiedotuksen valtavirtaa hallitsevien tiedotosvälineiden omistajia ja niiden toimittajakuntaa sekä vaikutusvaltaisimpia yhteiskunnallisia painostusryhmiä.

0 kommenttia:

Lähetä kommentti

Tilaa Lähetä kommentteja [Atom]

<< Etusivu