torstaina, kesäkuuta 26, 2003

Susi on ihmiselle susi -blogi yritti luonnehtia humanismin ja luonnontieteiden eroa siten, että luonnontieteilijät keräävät ensin dataa ja sitten tekevät johtopäätöksensä, kun taas humanistit ensin saavat päähänsä jonkin hienon idean ja sitten yrittävät sovittaa tosiasiat siihen vaikka väkisin. Siis että luonnontiede on bottom-up ja humanistiset tieteet top-down. Tuo jaottelu on täysin typerä ja virheellinen. Näin on siksikin, että radikaali empirismi on kestämätön kanta. Ennen havaintoja on aina jokin eksplisiittinen tai implisiittinen teoria siitä, mitä odotetaan. Itse asiassa havaitseminen itsessään sisältää myös havaitsijan. Popperin tieteenfilosofia tarjoaa paljon paremman lähtökohdan kuin tuo yllämainittu naiivi käsitys.

Luulen kuitenkin, että kirjoittaja yritti tavoitella kömpelöllä tavallaan "humanistien" eli tässä yhteydessä lähinnä ns. yhteiskunnallisesti tiedostavien, usein vasemmistolaisten intellektuellien taipumusta tehdä moralistisia virhepäätelmiä. Moralistinen virhepäätelmä tarkoittaa sitä, että päätellään arvolauseista tosiasiaväitteiden totuusarvoja. Siis esimerkiksi: Oikeistolaiset varmaankin saisivat vettä myllyynsä, mikä olisi paha, jos osoittautuisi, että on olemassa yleisälykkyydeksi kutsuttu suure ja että erot siinä osittain periytyvät. Siispä yleisälykkyyttä ei ole olemassa eikä se periydy.

0 kommenttia:

Lähetä kommentti

Tilaa Lähetä kommentteja [Atom]

<< Etusivu