tiistaina, heinäkuuta 01, 2003

Timo luonnehtii olkiukolla pelotteluksi sitä, kun rinnastin tietynlaisen lapsuuden ihannoinnin jalon villin myyttiin. Timo kirjoittaa: Yhtä kaikki puhe lapsuuden ihannoinnin sitoutumisesta jalon villin myyttiin on olkiukolla pelottelua, sillä lasten jättämisestä sivilisaation ulkopuolelle ei kai ole millään muotoa kyse. Periaatteessa ihminen syntyy epäsosiaalisena, mutta kuinka moni omaan lapsuutensa nostalgisesti suhtautuva muistaa koskaan olleensa pelkkien omien tarpeidensa tyydyttämisestä kiinnostunut villi? Tuskin monikaan, arvelisin, ja tuskin monikaan muistaa aivan väärin. Kaikkein olennaisimmaksi koettu "jalostuminen" näyttäisi tapahtuvan varhain.

Juuri tuo on se uskomus, jota kritisoin. Lapset kyllä pystyvät tuntemaan sympatiaa muita kohtaan (alle kouluikäisten empatiakyvyn varaan en paljon luottaisi) ja he ovat sosiaalisia, mutta lasten sosiaalisuus perustuu pelkästään henkilöiden välisiin tykkäämisiin, vahvimman lakiin ja joukkovoimaan. Lapsilla on sitä vähemmän valmiuksia asettua toisen ihmisen asemaan ja omaksua oikeudenmukaisuuden kaltaisia henkilöstä riippumattomia periaatteita mitä nuorempia he ovat, koska sellaiset valmiudet synnyttää abstraktin ajattelukyvyn kehittyminen ja elämänkokemuksen karttuminen. Lasten ja nuorten sisäryhmä-ulkoryhmä -jaottelut ovat usein julmia ja armottomia. Lapset toteuttavat estoitta inhimillistä vaistoa sulkea poikkeavat ja epäkelvot yksilöt lauman ulkopuolelle. Omilleen jätettyjen lapsi- ja nuorisolaumojen sosiaalisuus on kollektivistista jengisosiaalisuutta.

Timo jatkaa: Lapsessa ei varsinaisesti ihailla sitä, mistä hän lähtee, vaan hänessä ilmenevää mahdollisuutta johonkin parempaan, näkökulman ollessa joko edistysmielinen tai taantumuksellinen.

Lapsuuden ihannointia on monenlaista ja minä kommentoin yhtä tiettyä kirjoitusta. On olemassa myös pessimististä lapsuuden ihannointia, jossa pidetään järjestäytyneessä yhteiskunnassa aikuisena elämistä ollain tavoin vääjäämättä turmelevana. Tämä puhe on epärealistista ja myytinomaista kaipuuta jonkinlaiseen luonnolliseen olotilaan, jossa ei tarvitse vaivata päätään modernin yhteiskunnan monimutkaisuuksilla. Primitiivisen elämän romantisoimisessa lienee syvemmällä tasolla kysymys siitä, että nykyaikainen individualistinen elämänmuoto ei tarjoa osalle ihmisistä riittävästi mahdollisuuksia tyydyttää laumavaistojaan osallistumalla kokonaisvaltaisiin sosiaalisiin hierarkioihin.

Tässä yhteydessä muuten on varsin mielenkiintoista huomata, miten käyttökelpoinen esseessä The Treatise of Love käytetty käsite "primativeness". Protopov määrittelee:Primativeness could be seen as a degree of explicity of HR-LR characteristics, but it is a much wider conception, indeed. For example, if you correspond the HR to red, and the LR to blue, then with changing RP the colour will go through all the hues, having constant saturation. When one changes the primativeness, the saturation of colour will change; with lowering the primativeness one would see the colours withering away (thus representing less influence of Rank Potential on individual's life). That is how HR-LR properties can be regarded as indicators of primativeness (like religiousness, for example, which is typical for both LR and HP individuals), but there are also specific characteristics.

HP

- Tendency to grovel before the authorities, believe them.
- Religiousness, superstitiousness
- Attention to hierarchical subordination
- Suggestibility, including auto-suggestibility, hypochondria
- Temptation irresistibility, weak willpower (*), emotional childishness
- Irrational actions
- Collectivism, communicativeness, extroversy
- Emotional lability (hot tempered or whining), tendency to hystery
- Most qualitative evaluations are binary, that is, "brilliant/disgusting", but not "so-so".
- Impulsiveness (bias to act according to the mood)
- Excessive care about one's comfort, health and safety
- Explicit career, social and possession ambitions
- Tendency to make decisions reckoning to meet a typical situation
- Conspicuous, cares for external attributes of prosperity and prestige
- For men - excessive tendency to promiscuity, for women - tendency to fall in love with men she better should not
- Excessive egocentrism

LP

- Individuals possess the above qualities but in a rather weakened form.

Apparently, one does not always have all of the above qualities. Certain properties can be missing, or be somewhere between those of a HR and LR individual (in such cases we could talk about MR - medium rank potential). For example, a clearly HR person can be pessimistic nevertheless, and vice versa an LR individual can be optimistic. In such cases we ought to talk about MOSAIC RP or primativeness.

(*) Here under the willpower the ability of self-restrainment and self-control is meant, not the ability to subdue others to one's will (in the latter case, such willpower is a characteristic of RP). For example, abandoning smoking or drinking is harder for HP person than for LP one.Lapset ovat keskimäärin eläimellisempiä kuin aikuiset kaikilla yllämainituilla tavoilla.

0 kommenttia:

Lähetä kommentti

Tilaa Lähetä kommentteja [Atom]

<< Etusivu