torstaina, elokuuta 28, 2003

Tommi muuten kirjoitti mielenkiintoisesti ihmisten vaikeuksista hahmottaa dynaamisia asioita . Tommi kirjoittaa:
Alan uskoa, että suurelta osalta aikuisia ihmisiä yksinkertaisesti puuttuu kyky hahmottaa dynaamisia asioita. Kun monet asiat ovat kuitenkin sellaisia, ettei niitä voi hahmottaa vaivatta lineaarisella kaksiarvologiikalla, ilmiöt ovat näille ihmisille aivan aidosti käsittämättömiä ja antavat hyvän syyn maagisiin selityksiin, jotka niin tuntuvat viehättävän epämatemaattisia ihmisiä.
Monien ihmisten kyky ainakin ilmaista abstrakteja ja dynaamisia kokonaisuuksia koskevia ajatuksia kielellisesti on niin heikko, että asia näyttää olevan juuri niin kuin Tommi kirjoittaa. Tästä markkina-arvoväittelyt ovat aivan erinomainen esimerkki. En ole ihan varma, onko esimerkiksi tavallisten aikuisten ihmisten kyky intuitiivisesti hahmottaa erilaisten abstraktien ilmiöiden tilastollinen luonne niin huono kuin Tommi antaa ymmärtää. Onko todella esimerkiksi niin, että ihmiset ihan oikeasti ajattelevat arkkityyppien kautta, joihin he muistavat mainita olevan poikkeuksia, koska eivät osaa hahmottaa asiaa tilastollisten jakaumien avulla? Vai ohjaavatko kielelliset konventiot heidät siihen? Voi olla, että moni ei vain jaksa pitää mielessään useita toisiinsa vaikuttavia epäkonkreettisia asioita ja jämähtää konkreettiselle tasolle. Tämä kaikkihan on tietysti suhteellista. Muistan itsekin hyvin millaista oli yrittää hahmottaa itselleni liian vaikeita matemattisia käsitteitä, kun matematiikkaa aikoinaan sivuaineena opiskelin.

Go on muuten siitä mielenkiintoinen peli, että siinä on jatkuvasti tilanteita, joissa on arvioitava monien eri asioiden yhteisvaikutuksia. Siinä on ajateltava paitsi puhtaasti taktisia ongelmia myös sitä, mikä merkitys ja funktio pelatuilla kivillä ja niistä muodostuvilla asemilla on. Tällaisen uudelleenarvioinnin tuloksena syntyy toisinaan furikawareja, kuten japanilainen go-termi kuuluu, eli strategisia vaihtokauppoja, joissa pelaaja voi esimerkiksi uhrata jonkin suurehkon alueen ja kaikki alunperin sen luomiseen käytetyt kivet voidakseen rakentaa vaikutusvaltaa. Vaikutusvalta taas on gossa erityisen hankala asia, koska se säteilee joka puolelle lautaa ja sillä voi olla hienovaraisia ja joskus vähemmän hienovaraisia vaikutuksia esimerkiksi ryhmien vahvuuteen sekä elävyyteen tai vastustajan aluehahmotelman sisälle tehtävän invaasion todennäköiseen kannattavuuteen. Heikot pelaajat erottuvat vahvoista paitsi siten, että vahvat pystyvät hahmottamaan pidempiä taktisia siirtosekvenssejä, myös siten, että vahvoilla pelaajilla on taipumus uudelleenarvioida laudalle pelattujen asemien merkitystä kokonaisuuden kannalta. Usein vahvat pelaajat pelaavat keskeneräisempiä paikallisia asemia kuin heikommat, koska heillä on parempi kyky löytää kokonaisuuden kannalta oleellisemmat pisteet ja pitää tarvittaessa aloite käsissään. Toisaalta vahvemmat osaavat myös puolustaa ja pelata passiivisesti silloin, kun se on tarpeen. Go valjastaa ihmisen voitontahdon monenlaisten kognitiivisten ja emotionaalisten taitojen kehittämisen moottoriksi. Tasapainoton pelaaja ei voi voittaa.

0 kommenttia:

Lähetä kommentti

Tilaa Lähetä kommentteja [Atom]

<< Etusivu