perjantaina, syyskuuta 19, 2003

Ilkka kirjoittaa eroista Suomen ja Kanadan tulonjaoissa. Jottei asia jäisi aivan käsienheiluttelun ja yksittäisten esimerkkien tasolle, laitetaanpa faktaa pöytään. Tulonjaon tasaisuuden mittareita on monenlaisia, mutta yksi havainnollisimmista on Gini-indeksi . Jos tarkastellaan tulojen osuuden (kokonaisuudesta) kertymää väestönosuuden funktiona (tarkasteltavat yksilöt - esimerkiksi kotitaloudet - on järjestetty ensin tulojen mukaan ja aloitetaan köyhemmästä päästä), yhteiskunnassa, jossa tulot ovat täysin tasan jakautuneet, funktio on suora, jonka kulmakerron on yksi. Jos tulojakauma on epätasainen, kertymäfunktio kasvaa aluksi hitaasti ja lopussa nopeasti. Käyrästä tulee ylhäältä kovera. Jossain pisteessä kertymäfunktion tangentin kulmakerroin on yksi. Gini-indeksi on tuon tangentin etäisyys tangentista tilanteessa, jossa tulojakauma on täysin tasainen. (Näin siis yksinkertaistaen. Koska todellinen tulojakaumakäyrä voi olla kimurantimpi, käytetään oikeasti vähän monimutkaisempaa laskentaa.)

Gini-indeksejä eri maille on ilmoitettu World Resource Instituten sivulla (tiedot 1990-luvulta, yksikkö 0-100):

- Kanada: 31.5
- Suomi: 25.6
- USA: 40.8
- Luxemburg: 26.9
- Zimbabwe: 50.1
- Ruotsi: 25
- Slovakia: 19.5
- Tanska: 24.7
- Saksa: 30
- Keski-Afrikan tasavalta: 61.3.

Tuosta syntyy mielikuva, ettei Suomen ja Kanadan ero ole valtavan suuri. Tulojen kertymäfunktion käyrä väestönosuuden funktiona näyttäisi olevan Kanadassa jännitetty noin viidenneksen koverammaksi. Minä lähtisin kyllä hakemaan syitä eroon yleisessä hintatasossa maiden välillä siitäkin, että Kanadan markkinoilla on enemmän kilpailua. Kanada on osa Pohjois-Amerikan jättiläismäistä talousaluetta, jota eivät kielimuurit, eri valuutat eivätkä liioin lainsäädännön erilaisuudet ole siinä määrin kahlinneet kuin Euroopan markkinoita.

CIA World Factbookin mukaan Kanadan ostovoimapariteetti per asukas vuonna 2002 oli 29 400 USD ja Suomen 26 200 USD. Kanadalaisilla on keskimäärin noin 10 % suomalaisia suuremmat tulot. Toisaalta mediaanikanadalainen on suhteellisesti hieman köyhempi kuin mediaanisuomalainen. Todennäköisesti mediaanikanadalainen on vauraampi, koska Kanadan kansallisvarallisuus per kansalainen on suurempi kuin Suomen. Kanada on kuulunut rikkaiden maiden joukkoon kauemmin kuin Suomi.

0 kommenttia:

Lähetä kommentti

Tilaa Lähetä kommentteja [Atom]

<< Etusivu