keskiviikkona, helmikuuta 18, 2004

Aika ja Timo kommentoi:
Statuskilpailun raadollisuus riippunee paljon enemmän pöydällä olevien panosten kuin vapaa-ajan määrästä, ja dynaamista päämäärähakuista organisaatiota, jossa statuskilpailulla ei ole merkitystä, ei liene vielä keksitty.
Toki (ulkoiset) panoksetkin ratkaisevat, mutta kerropa mitä panoksia silkan sosiaalisessa arvojärjestyksessä kiipeämisen lisäksi vankiloissa, opettajanhuoneissa, ala-asteen koulun pihalla tms. on tarjolla sosiaalisen statuksen ohella, joista kannattaa kilpailla toisinaan fyysiseen väkivaltaankin turvautuen?

Päämäärähakuisissa organisaatioissa, kuten yksityisissä yrityksissä, jotka kilpailevat keskenään, ihmiset keskittyvät yleensä huomattavasti vähemmän keskinäisen nokkimisjärjestyksen selvittämiseen kuin staattisissa organisaatioissa, jotka on suojattu ulkoiselta suorituspaineelta. Statuskilpailua on aina ja kaikkialla, mutta dynaamisilla ja päämäärähakuisilla organisaatioilla on siihen vähemmän varaa kuin staattisilla ryhmillä, joissa on vähän muuta tekemistä. Pohjimmiltaan tässä on kysymys siitä, että yhteinen tavoite saa ihmiset toimimaan paremmin yhteistyössä ja laittamaan keskinäiset kiistansa taka-alalle sitä enemmän mitä enemmän yhteistyöllä on voitettavissa.

Timo kysyy, päteekö väitteeni kaveriporukoihin. Kaveriporukathan eivät yleensä muodosta mitään organisaatiota, jolla on jokin tavoite. Vastaan, että se riippuu kaveriporukan luonteesta. Jos on kyse ainoasta olemassaolevasta vertaisryhmästä, kuten esimerkiksi kulmakunnan pikkupoikien joukosta, niin kyllä pätee. Jos taas on kyse kaveriporukasta, jonka muodostumiselle ei ole mitään ilmeistä ulkoista perustetta vaan pelkät henkilösuhteet, on kai selvää, ettei sellaisessa pääse mitään vakavaa statuskilpailua syntymään. Tappiolle jäävän ei ole mikään pakko olla joukossa mukana, joten voittajilla ei ole mitään mahdollisuuksia hyödyntää menestystään. Siksi vapaasti muodostuvat kaveriporukat ovat tasa-arvoisia.

0 kommenttia:

Lähetä kommentti

Tilaa Lähetä kommentteja [Atom]

<< Etusivu