maanantaina, helmikuuta 09, 2004

Janne Vainion analyysi syntipukkiajattelusta on täyttä timanttia ja osuu suoraan asian ytimeen. Muutama sitaatti:
Yhden henkilön osoittaminen moraalisesti vastuunalaiseksi joistakin asioista ei millään tavalla kumoa jonkun toisen henkilön moraalista vastuunalaisuutta jostakin muusta asiasta. Ja silloin, kun on kyse kulttuurisesta asenneilmastosta, jossa useat eri ihmiset ovat mukana, moraalista vastuunalaisuutta voidaan vaatia ja pitää voida vaatia heiltä kaikilta. Se, että moraalista vastuuta vaadittaisiin yksipuolisesti vain tietynvärisiltä ihmisiltä tai vain tiettyyn kansallisuuteen tai tiettyyn yhteiskuntaluokkaan kuuluvilta ihmisiltä, olisi silkkaa fasistista syntipukkiretoriikkaa, jossa kysymys ei enää ole minkäänlaisesta rakentavasta yrityksestä löytää oikeudenmukaisia ratkaisuja - vaan sen sijaan sellaisessa yhden ihmisryhmän yksipuolisessa leimaamisessa syylliseksi on kyse puhtaasti negatiivisesta ohjelmasta (eli yrityksestä etsiä jokin "syyllinen ryhmä", jolle sitten voidaan poliittisesti kostaa ja joka voidaan asettaa kollektiivisesti hyväksytyksi syntipukiksi niistä "synneistä", joiden rakentamisessa kaikki uutkin ovat koko ajan osallisia).
Sellainen ajattelutapa, joka [...] retoriikassa on taustalla, on hyvin alkeellista ja suorastaan barbaarista, mutta se on kuitenkin yleisin ja kaikkein laajimmalle levinnyt tapa käsitteellistää yhteiskunnallisia ongelmia. Ongelmille etsitään jokin syntipukki, joka on mahdollisimman helppo tunnistaa, ja tämän jälkeen tätä syntipukkia ryhdytään eri tavoin laittamaan kuriin (joko moraaliseen kuriin tai fyysiseen kuriin tai taloudelliseen kuriin tai oikeudelliseen kuriin tai byrokraattiseen kuriin tai johonkin muunlaiseen kuriin). Tämä käsitteellistämistapa on laajimmalle levinnyt siksi, ettei se vaadi keneltäkään itsenäistä ajattelua, vaan se vaatii laajoilta massoilta ainoastaan solidaarisuutta oikean lipun alla. Sellaisen kaavan mukaisia aatteita on sen vuoksi kaikkein helpointa levittää.
Syntipukkiajattelulle ominaista on mahdottomuus ymmärtää sitä, että yhden tietyn ihmisryhmän osoittaminen moraalisesti vastuulliseksi jostakin hyvin monitahoisesta ongelmakentästä ei mitenkään sulje pois sitä, että monet muutkin ihmisryhmät sekä yksittäiset ihmiset ovat myös kukin omilla tavoillaan moraalisesti vastuullisia tilanteesta. Tästä johtuu se, että jos syntipukkiteorian kannattajalle menee sanomaan, että vaikkapa naiset ovat jostakin osasta tiettyä ongelmaa vastuussa, niin syntipukkiteorian kannattaja ei kertakaikkiaan kykene ymmärtämään tällaista väitettä minään muuna kuin yrityksenä kieltää miesten vastuu samasta ongelmakentästä. Syntipukkiajattelulle on täysin tuntematonta se mahdollisuus, että "syntipukkeja" olisi laadullisesti useita, tai jopa rajaton määrä. Syntipukkiajattelun näkökulmasta kaikki väittely yhteiskunnallisista ongelmista on ymmärrettävissä ainoastaan kiistelyksi siitä, mikä on se "oikea syntipukki", ja millään muilla ehdoilla nämä syntipukkiteorioiden kannattajat eivät edes kykene keskustelemaan yhteiskunnallisista ongelmista.

0 kommenttia:

Lähetä kommentti

Tilaa Lähetä kommentteja [Atom]

<< Etusivu