tiistaina, maaliskuuta 09, 2004

Vanha kunnon porvarillisuus se yhteiskunnan pystyssä pitää. Porvaristo eli keskiluokka koostuu pienyrittäjistä sekä koulutetusta ja ammattitaitoisesta työvoimasta. Mitä suurempi osuus kansasta kuuluu keskiluokkaan, sitä vakaampi, vauraampi ja turvallisempi yhteiskunta on. Koska keskiluokka elää henkilökohtaisen yritteliäisyytensä hedelmistä, sen etuihin kuuluu vakaa ja ennustettava toimintaympäristö, jonka enemmistön luottamusta nauttivat pelisäännät eivät estä sitä tavoittelemasta yläluokan vaurautta ja asemaa. Siksi laillisuusajattelu, perustuslaillisen demokratian perusta, on leimallisesti keskiluokkaista.

Keskiluokan yläpuolella on yläluokka, johon kuuluvat politiikan ja talouselämän eliitti sekä joukko rikkaita perijöitä, jotka elävät sukuun kertyneen varallisuuden turvin. Keskiluokan alapuolella on alaluokka, johon kuuluvat pitkäaikaistyöttömät, ammatti- ja taparikolliset sekä kaikkein matalapalkkaisin osa työvoimasta. Alaluokan integroiminen keskiluokkaan on tärkeää. Erittäin tärkeää on myös yläluokan kurissapitäminen. Yläluokan intresseihin kuuluu oman valtansa vakiinnuttaminen kaikkien muiden yhteiskuntaluokkien kustannuksella. Yhdysvaltain country club -republikaanit ja Venäjän oligarkit ovat sikäli samassa veneessä, että Venäjän oligarkkien toimintamallina on ryöstää kansankuntansa hämärillä sisäpiirikaupoilla puhtaaksi ja tallettaa varat off-shore -tileille turvaan, kun taas country club -republikaanit puolestaan ovat valtaan päästyään ajaneet itselleen onnistuneesti verovapautta. Lähes kaikki suuren luokan talousrikolliset ovat peräisin yläluokasta. Keskiluokan on tarpeen valvoa yläluokkaa ja nujertaa heidän keskuudessaan pesivä kyseinen paskasakki.

0 kommenttia:

Lähetä kommentti

Tilaa Lähetä kommentteja [Atom]

<< Etusivu