tiistaina, tammikuuta 11, 2005

Viiden kuukauden tauko blogaamisessa on tehnyt hyvää. Tauon aikana on tullut mieleen taas jotain sanottavaa. Totisesti onkin.

Fossiilisten polttoaineiden riittävyys ei näytä hyvältä. Raakaöljyn tuotantokapasiteetin ja löytöjen välillä on matemaattinen yhteys, jonka kuvasi ensimmäisenä amerikkalainen geologi Hubbert vuonna 1956. Jutun juoni on lyhyesti sanottuna, että öljylähteiden tuotantokapasiteetti noudattaa ajan funktiona kellokäyrää. Aluksi tuotantokapasiteetti nousee nopeasti, sitten tasaantuu ja lopuksi alkaa aleta yhtä nopeasti kuin aluksi kasvoi. Kun Hubbertin laskentakaavoja sovelletaan öljylähteiden joukkoon, voidaan laskea kuinka pitkällä viiveellä tuotantohuippu seuraa löytöjen määrän huippua. Hubbert ennusti aikoinaan muutaman vuoden tarkkuudella oikein, että Yhdysvaltain öljyntuotanto saavuttaa huippunsa noin vuonna 1970. Koko maailman öljyntuotannon Hubbert ennusti saavuttavan huippunsa noin vuonna 2000. 1970-luvun poliittisista syistä johtunut öljykriisi todennäköisesti siirsi huippua muutamalla vuodella.

Hubbertin ennustus näyttää jälleen pitävänsä paikkansa. Maailman öljylöytöjen huippuvuodet olivat 1960-luvun lopulla, mistä lähtien uusien löytöjen määrä on laskenut ja löydettyjen esiintymien koko on pienentynyt. Saudi-Arabia on ilmoittanut, ettei se pysty öljyntuotantoaan lisäämällä korvaamaan Irakin tuotantovajetta eikä uusien teollisuusmaiden aiheuttamaa kasvanutta kysyntää. Tämä on lievästi sanoen huolestuttavaa, koska noin 60 prosenttia maailman todistetuista öljyvaroista on Lähi-Idässä. Muualla maailmassa öljyntuotanto on jo kääntynyt laskuun (mm. Pohjanmeri vuonna 1999). Suuret öljy-yhtiöt fuusioituvat eivätkä kasvata tuotanto- ja jalostuskapasiteettiaan.

Välitön, muutaman vuoden aikavälillä näkyvä seuraus öljyn tuotantokapasiteetin tasaantumisesta on öljyn hinnan muuttuminen epävakaaksi, koska kysyntäpiikkejä ei voida enää tasata nostamalla tuotantoa. Riskit kasvavat kaikilla öljystä riippuvaisilla teollisuudenaloilla eli jokseenkin kaikilla. Öljyn hinnan nousutrendistä tulee pysyvä. Hinnannousu ei kuitenkaan tule olemaan tasaista, koska öljyn kallistumisen aiheuttamat shokkiaallot kansantalouksiin laskevat kysyntää usein nopeasti. Öljyn hinnan nousutrendi aiheuttaa pysyvän laman kaikkiin teollisuusmaihin. Talouskasvu ei vain pysähdy vaan muuttuu supistumiskierteeksi. Jonkin verran tilannetta helpottaa, että maakaasun tuotantohuippu saavutettaneen vasta noin vuonna 2020, mutta tämä voi vain loiventaa alamäkeä.

Nämä asiat hermostuttavat minua paljon, koska tiedän, että kyse ei ole todellakaan pelkästään mistään autoilijoiden mieliharmista. Kyse on epävarmuudesta elämälle välttämättömien tarpeiden tyydyttämisestä: lämpimänä pysymisestä, riittävästä ravinnon ja puhtaan veden saannista sekä terveydenhuollosta. Silloin, kun minä olen eläkeiässä, öljyä ei enää ole. Kun öljyä ei ole, ei ole väkilannoitteita eikä torjunta-aiheita. Eikä ole traktoreita. Koska ei ole traktoreita eikä rekka-autoja, täytyy asua lähellä työpaikkaa eli peltoa. Ilman väkilannoitteita ja torjuntaaineita on kyllä mahdollista tuottaa kohtuuhinnalla elintarvikkeita (nyky-luomuelintarvikkeet ovat muutamasta prosentista 100 prosenttiin kalliimpia kuin tehomaatalouden tuotteet), mutta koneiden puuttuminen nostaa ihmistyövoimantarpeen moninkertaiseksi. Pellot ovat maaseudulla, minä kaupungissa. Joudunko rakentamaan itselleni ja perheelleni hirsimökin pystymetsästä aloittaen? Minä en tiedä maataloudesta enkä hirsirakentamisesta yhtään mitään. Olisiko aika opetella?

Selvää on, että minun sukupolveni ei mistään eläkkeistä pääse nauttimaan (joku syytinki meilläkin saattaa ehkä olla). Säästöt murenevat olemattomiin maailmantalouden mennessä päin helvettiä. On todella onni, etten tullut sitoutuneeksi eläkäsäästämiseen viime kuussa, kun se olisi ollut verotuksellisesti edullisinta. Ehkä olisi viisainta ostaa maata ja talviasuttava kesämökki maaseudulta?

25 kommenttia:

5:34 ip. , Anonymous Anonyymi kirjoitti...

On kyllä aivan selvää, että öljyn loppuminen tulee laskemaan elintasoa. En kuitenkaan välttämättä olisi aivan noin pessimistinen kuin sinä. Traktorit kyllä saadaan toimimaan tarvittaessa esim. kasvisöljyllä. Sen tuottaminen kylläkin tulee olemaan paljon työläämpää ja kalliimpaa mitä öljyn pumppaaminen maasta. Uskoisin että tämän kehityksen myötä Pohjois-Suomi tulee autioitumaan entisestään ja väkeä siirtyy myös Keski- ja Etelä-Eurooppaan jossa lämmityskustannukset eivät ole yhtä suuret.

70-luvun öljykriisin aikaan Brasiliassahan panostetittiin voimakkaasti alkoholitalouteen siirtymiseen. Jostain syystä kuitenkin viime vuosikymmenten aikana alkoholikäyttöisten autojen määrä on vähentynyt siellä huomattavasti. Voisi tietenkin ajatella että kyse on poliittisesta korruptiosta sillä brasilialaisissa öljy-yhtiöissä liikkuvat isot rahat. Brasilia ja muut maat joiden maantieteellinen ja ilmastollinen sijainti mahdollistavat paremman kasvispohjaisten polttoaineiden tuotannon lienevätkin varsin hyvässä asemassa öljyn loppuessa.

Yleisesti ottaen Peak Oil - kauhuskenaarioista tulee mieleen Y2K-bugi. Ongelma on toki todellinen, mutta monet maailmanlopunmaalarit kauhistelevat sitä liiaksi.

 
8:17 ip. , Blogger Hyvärinen J. kirjoitti...

Missäs olit tässä välillä? Saako arvata: Sääksmäellä kalastelemassa ;-)

Ei vaan. Asiaahan tämä on. Yleensäkin energian säästämisen pohdiskeluun käytetään vähemmän voimavaroja kuin uusien tuotantotapojen miettimiseen.

 
9:48 ip. , Blogger Dyro kirjoitti...

Ne korvaavat enegianlähteet ovat usein kalliimpia kuin öljy, vaikka tekniikka kehittyisikin. Halpa energia siis loppuu. Ja koska uusien energianlähteiden käyttöönotto edellyttää energiaa, niin peak oilin jälkeisellä kalliilla energialla rakennetun biodieseljalostamon on myytävä tuotteensa kalliilla, jotta öljy-yhtiö kykenee saamaan omansa pois.

Toinen esimerkki: tuulivoimaloihin tuodaan suuria osia meriteitse Saksasta. Osat kuljetetaan öljystä saatavia polttoaineita käyttävillä laivoilla ja rekoilla Suomeen. Kun öljy kallistuu, kallistuu myös tuulivoimalan rakentaminen ja sitä myötä sen tuottama sähkö. Peak Oil -peliä ei kai voi mitenkään voittaa.

Öljyä raaka-aineena taas on vaikea korvata. Katastrofiskenaarioihin en haluaisi uskoa, mutta esimerkiksi Fortumin panostus biodieseliin näin halvan energian aikana antaa minulle aiheen olettaa, että sielläkin on tehty peak oiliin liittyviä johtopäätöksiä, ja Fortumilla onkin öljyasioihin varsinainen näköalapaikka.

 
10:17 ip. , Blogger Markku kirjoitti...

Kuten Dyro sanoo, ei ole olemassa mitään tapaa päihittää peak oilia. Hevonen on itsestäänselvästi tulevaisuuden kulkuneuvo myös täällä. Toivon vain, että käytämme etsikkoaikana vielä kohtuullisen halpaa öljyä juuri korvaavan energiantuotannon rakentamiseen mahdollisimman suuressa mittakaavassa, jotta yhteiskunnan toiminnalle välttämättömät asiat voidaan hoitaa ja että mahdollisimman suuri osa tarvittavasta uudesta infrastruktuurista saataisiin rakennetuksi.

On todellakin suuri onni, että suomalaisilla niin paljon kesämökkejä ja että Suomi on pidetty aluepolitiikalla edes nykyisen verran elinkelpoisena myös maakunnissa.

 
10:34 ip. , Anonymous Anonyymi kirjoitti...

Olisi mielenkiintoista nähdä jotain laskelmia siitä, miten kalliiksi polttoaineen pitää nousta ennenkuin kannattaa siirtyä hevosen käyttöön. Tiemmä hevosenkin ylläpidossa on melkoinen työ ja hevonen ei hyötysuhteeltaan ole varmaankaan kovin hyvä.

Toisen maailmansodan jälkeenhän Suomessa oli pulaa öljystä ja silloin autoja konvertoitiin toimimaan mm. häkäpöntöillä. Hevosiin siirtymisen sijasta kyllä näkisin esim. tälläisten ratkaisujen kehittymisen todennäköisempänä skenaariona.

 
10:56 ip. , Blogger Markku kirjoitti...

Häkäpöntöt tulevat ilman muuta laajamittaiseen käyttöön. Nykyisenlaajuista liikennettä niillä ei mitenkään voida ylläpitää, mutta elintärkeät kuljetukset voitaneen ehkä hoitaa. Sen sijaan kaikkien maatalouskoneiden voimanlähteeksi häkäpöntöstä tuskin on. Sen sijaan biokaasulla varmaan saadaan ainakin joitakin maatalouskoneita käytettyä. Sianlanta esimerkiksi on aika energiapitoista tavaraa.

 
11:05 ip. , Blogger Dyro kirjoitti...

Niin tai näin, halpa energia loppuu. Vaihtoehtoiset energianlähteet eivät ole yhtä halpoja kuin öljy, tuskin tulevat sitä olemaankaan.

Luulen että tänä vuonna peak oil -ilmiö murtautuu suuren yleisön tietoisuuteen, ja samalla se ymmärretään väistämättä väärin, jonkinlaisena öljyn loppumismisskenaariona, jolle voi sitten naureskella. Öljy ei maasta lopu, sen tuotannon kasvu vain loppuu geologisista syistä. Se mikä loppuu on halpa energia, ja tämän viestin toivon menevän suurelle yleisölle kerralla kaaliin.

 
11:15 ip. , Anonymous Anonyymi kirjoitti...

Suomessa kyllä ilmasto asettaa ikävästi rajoitteita esim. biopolttoaineiden kasvattamiselle. Aikaisemmin mainitsemassani Brasiliassa esim. asiat lienevät paljon paremmin tässä suhteessa. Onkin mielenkiintoista nähdä miten paljon rahoja öljyn hinnan noustessa tullaan suuntamaan esim. geenimanipuloitujen kasvien kehittämiseen jotka soveltuvat paremmin polttoaineiden tuotantoon.

Tietenkin pitää muistaa, että uraania riittää maailmassa vielä paljon pidempään mitä öljyä (muistaakseni Euroopan suurimmat uraanivarat taisivat olla Helsingin alla, muistaako joku?) ja ydinvoimaa varmasti tullaan rakentamaan lisää. Fuusiovoimaloita tuskin kuitenkaan saadaan toimimaan ennen öljyn hinnan huomattavaa nousua. Suomi on tässä suhteessa myöskin siinä mielessä hyvässä asemassa että täällä ydinvoimalla tuotetaan huomattava osa sähköenergiasta.

 
12:10 ap. , Blogger Markku kirjoitti...

Minulla on sellainen mielikuva, että uraanivarojakakin riittäisi vain muutamaksi kymmeneksi vuodeksi. Kannattaa lisäksi muistaa, että uraanin louhinta, jalostaminen ja kuljetus vaativat fossiilisia polttoaineita. Toki yksi pieni köntti jalostettua uraania riittääkin sitten hyvin pitkäksi aikaa.

Pidän toistaiseksi uskottavana, että ydinvoimalla voitaisiin ostaa elintärkeää lisäaikaa teollisen sivilisaation hallittuun alasajamiseen. Ennen kuin julistaudun asiasta varmaksi haluaisin nähdä hyvin perustellun ydinvoimalan totaalienergiabudjetin sen elinkaaren aikana kaikki keskeiset oletukset selvästi ilmoitettuna.

 
9:27 ap. , Blogger Dyro kirjoitti...

Ydinvoima tietysti on yksi ratkaisu energiaongelmiin, mutta kun. Se uraani louhitaan ja kuljetetaan fossiilisia polttoaineita käyttävillä koneilla, ja kun peak oil kallistaa fossiilisten polttoaineiden hintoja, kallistuu samalla uraaninkin hinta.

Ydinvoimalat rakennetaan fossiilisia polttoaineita käyttävillä koneilla, ja kun polttoaine on kallista, tulee ydinvoimalan rakentamisestakin kallista, ja täten ydinsähkökin kallistuu. Peak oil lopettaa siis halvan energian, siitä tässä on kysymys, ei siitä mikä olisi paras öljyn korvaava enegianlähde tai raaka-ainelähde. Fiksuita olisi jos jo nyt halvan energian aikana satsattaisiin rajusti vaihtoehtoisiin energianlähteisiin ja raaka-aineisiin.

 
10:20 ap. , Anonymous Anonyymi kirjoitti...

Se on aivan selvää, että öljyn loppuminen laskee elintasoa. Lähinnä otin nuo ydinvoimaskenaariot sen takia esille, etten oikein usko Markun esittämiin kauhukuviin maailmasta jossa joudutaan muuttamaan kaupungeista maalle kyntämään peltoa hevosilla. Lisäksi ne kyllä mahtuu raivaamaan Teiskon metsiinkin hyvin nopeasti johon pääsee töihin polkupyörällä Tampereelta.

 
11:58 ap. , Anonymous Anonyymi kirjoitti...

Veikkaan, ettei noin käy. Siis että palattaisiin agraariyhteiskuntaan. Uutena vuotena 2035 hävinnyt saa tarjota kaljat. Jos silloin on enää kaljaa.

 
12:18 ip. , Anonymous Anonyymi kirjoitti...

Yksi olennainen asia mikä kaikissa tuomiopäivän kauhuskenaarioissa unohdetaan on se, että maailmassa ja yhteiskunnassa on paljolti erilaisia takaisinkytkentöjä ja kriisitilanteessa ihmiset ja yhteiskunta ei varmasti jää katselemaan tumput suorina mitä tapahtuu.

Vaikka peak oil nostaakin öljyn hintaa, ei öljy kuitenkaan lopu maailmasta samantien. Sitä on silti käytettävissä vielä useiksi kymmeniksi vuosiksi, tosin alati kasvavalla hinnalla. Hinnannousun aiheuttamat kriisit varmasti aiheuttavat korjausliikkeitä ihmisten energiankulutustottumuksissa, joko markkinamekanismeilla tai yhteiskunnan interventioilla. Käytännössä tämä tarkoittanee tiukempaa energiapolitiikkaa ja säännöstelyä. Myöskään luonnonsuojelijoiden mielipiteet esim. tekoaltaiden rakentamisesta ja vesivoiman lisäämisestä eivät saa samanlaista painoarvoa mitä nyt. Lisäksi yksinkertaisesti kun hinnat ovat korkeampia, ihmiset kuluttavat vähemmän.

Palaaminen 1800-luvun elintasoon ei kuitenkaan ole minusta realistista. Vaikka öljy ennenpitkää häviäisi kokonaan, on käytössä kuitenkin mm. parempi tietämys viljelymenetelmistä, osa energiasta voidaan kuitenkin tuottaa kuitenkin vesi- ja mahdollisesti tuulivoimalla jne.

 
12:33 ip. , Anonymous Anonyymi kirjoitti...

Yksi olennainen asia on tietotekniikka. Nykyään kuljetetaan lihoja ympäri maailmaa lähinnä ritualistisista ja työllisyyssyistä. Todennäköisesti monet asiat on energiatehokkaampaa korvata digitaalisesti kuin vaihtamalla apostolinkyytiin. Kilowatti ihmislihaksilla tai hevosella vasta tuottaakin ekologista jalanjälkeä.

Ihmisen jatkuva teho on suunnilleen 100-200 watin luokkaa. Noin kymmenesosa hiustenkuivaajan tehosta. Nykyään on vain tapana tehdä asioita aika suurilla energiamäärillä. Tehdyt työt eivät katso millä energia on tuotettu. On aika vaikea kuvitella, että edes öljy saati sitten vesi- tai ydinvoima nousisivat hinnaltaan niin korkealle, että wattien tuottaminen eläinvoimalla alkaisi oikeasti kannattaa. Varsinkin jos otetaan lihojen kaikki ylläpito- ja huoltokustannukset huomioon.

Näitä maailmanlopun visioita on aina riittänyt, ja tämäkin vetoaa tiettyyn moralistis-tunteelliseen meemistöön. Kunnon vahvoja miehiä aletaan taas arvostaa. Se ei tietenkään vaikuta siihen, pitääko peak oil paikkansa vai ei, mutta tällaiset visiot ovat usein saaneet enemmän palstatilaa kuin ovat ansainneet.

 
1:05 ip. , Blogger Tiedemies kirjoitti...

Peak-Oil on enemmän tai vähemmän saavutettu jo, hintahan kipuaa koko ajan, pieniä notkahduksia lukuunottamatta.

Paradoksaalista kyllä, peakoil-skenaarioita voidaan lievittää polttoaineveroja maltillisesti, mutta vakaasti nostamalla. Koska öljyn kysyntä joustaa huonosti, hinnannousu lisää öljytuotteisiin suuntautuvaa rahavirtaa lyhyellä aikavälillä. Euromääräinen (vs prosenttimääräinen) himoverottaminen tasaa markkinahinnan vaihteluita, joten soisin, että viimeistään nyt euroopanlaajuisesti alettaisiin hilata polttonesteiden hintoja verotuksella kovemmaksi ja kovemmaksi.

Tämä siksi, että päinvastoin kuin markkinahinnan nousu, veroilla aiheutettu hinnannousu vähentää halua panostaa kalliiseen hyödykkeeseen ja lisää substituutteihin panostamista. Kaikki, jotka vakavissaan ajavat polttoaineveron alentamista, itseasiassa ajavat peakoil-kauhuskenaarioiden pahentamista.

Tällainen toimenpide (esimerkiksi euroopanlaajuinen öljyverojen kaksin- kolminkertaistaminen) ei olisi kuluttajien ja teollisuuden piirissä mikään kovin suosittu toimenpide, mutta pitkällä aikavälillä järkevä. Rahat voisi korvamerkitä ja antaa investointipankille lainattavaksi sellaisten projektien rahoitukseen, joissa haettaisiin öljyä korvaavia energianlähteitä.

 
1:30 ip. , Blogger Markku kirjoitti...

Minuun Peak Oil ei vetoa millään positiivisella tavalla. Se herättää vain inhoa ja pelkoa. Vaikka olisikin jotenkin mahdollista saada riittävästi kaloreita ja ravintoaineita, pelon aiheet eivät siihen lopu. Nykyaikaisen terveydenhuollon poistuminen ja lain ja järjestyksen romahtaminen pelottavat vähintään yhtä paljon.

Nykyaikainen sivilisaatio on totaalisen riippuvainen halvoista fossiilisista polttoaineista. Se ja fossiilisten polttoaineiden saatavuuden rajallisuus ovat kivikovia tosiasioita.

Mikäli ymmärrys fossiilisten polttoaineiden rajallisuudesta johtaa ajoissa säästötoimenpiteisiin ja riippuvuuden vähentämiseen siitä, on luultavasti mahdollista skaalata teollisuustuotantoa pienemmäksi hallitusti ja ilman väkivaltaa tai ankaraa pulaa välttämättömistä tuotteista.

Kaupungeissa on valmiiksi paljon sosiaalista pääomaa ja tehokkaat jakeluverkostot. Ruoantuotannossa täytyisi vain päästä suurempaan omavaraisuuteen ja riippumattomuuteen fossiilisista polttoaineista. Venäjällä on pitkät perinteet laajamittaisessa puutarhaviljelyssä kaupungeissa ja niiden liepeillä. Venäjän suurkaupungeissakin on miljoonittain pienituloisia ihmisiä, kuten eläkeläisiä, joiden ruokahuolto riippuu itse luomuviljeltyjen puutarhakasvien tuotosta. Esimerkiksi vaimoni enon perhe on nykyään erittäin hyvätuloinen, mutta heillä on silti muutama kymmenen kilometriä Pietarista sijaitsevalla datshallaan erittäin monipuolinen puutarhaviljelmä, joka kattaa koko perheen vihannes- ja hedelmätarpeen. Bensan hintojen merkittävä kallistuminen pakottaa luultavasti muutamina seuraavina vuosikymmeninä laajentamaan puutarhaviljelyä Suomenkin kaupungeissa ja esikaupungeissa aivan uudenlaisiin mittasuhteisiin, jos mitään korvaavaa fossiilista energianlähdettä ei pystytä ottamaan käyttöön.

 
1:54 ip. , Anonymous Anonyymi kirjoitti...

Tästä tulikin mieleeni yksi asia mitä olen Suomessa ihmetellyt pitkään. Minkä takia kaupunkien ja lähiöiden kerrostalojen katot ovat täysin käyttämättömänä? Kaikissa muissa maissa kaupunkien katot ovat täynnä terassiasuntoja ja puutarhoja, mutta Suomessa niissä ei ole mitään, korkeintaan varastotiloja. Noh, kenties juuri tämä mainitsemasi asia viljelyn tarpeellisuudesta täällä muuttaa asian.

 
2:12 ip. , Anonymous Anonyymi kirjoitti...

JOs öljy sitten oikeasti loppuisi, kannattaisi varmasti mieluummin tuoda viljaa etelästä (purje)laivoilla kuin kuokkia kasvimaita, niin hauskaa kuin se onkin. Meillä on aurinko alhaalla ja maaperä köyhää.

 
2:32 ip. , Blogger Markku kirjoitti...

Milläköhän me maksaisimme sellaiset etelän viljatoimitukset purjelaivoilla? Teollisuustuotteillako?

 
2:45 ip. , Anonymous Anonyymi kirjoitti...

Itse kyllä uskoisin että todennäköisempää on se, että väki täältä rupeaa siirtymään eteläisempään Eurooppaan kuin että tänne tuotaisiin purjelaivoilla ruokaa. Pohjoisessa asuu kuitenkin suhteellisen vähän väkeä keski- ja eteläeurooppaan verrattuna joten moinen muuttoliike tuskin aiheuttaa kovin suuria ongelmia ja vastustusta.

 
3:29 ip. , Blogger Markku kirjoitti...

Minäkin uskon, että täältä lähdetään mieluummin pakolaiseksi kuin yritetään keksiä muutenkin pahenevasta ruokapulasta kärsiville keskieurooppalaisille jotain kaupattavaa. Ennen teollistumista Suomesta taidettiin viedä lähinnä tervaa ja puutavaraa. Kyllä on aivan selvä asia, että täällä joudutaan tuottamaan hyvin suuri osa ellei kaikki ravinnosta ihan itse.

Minkäänlaisista edes osittain korkeaan teknologiaan perustuvista "uusiutuvien energianlähteiden" käyttöön perustuvista ratkaisuista ei kannata paljon perustaa. Aurinkopaneelien ja akkujen valmistus ja käyttökunnossa pitäminen edellyttävät kokonaista teollista infrastruktuuria alkaen harvinaisten metallien kaivamisesta, jalostamisesta ja kuljettamisesta maailman ääristä. Niistä on korkeintaan väliaikaiseksi avuksi siirryttäessä kokonaan (eläinten ja ihmisten) lihasvoimaan perustuvaan talouteen.

Teollista sivilisaatiota ei taida pelastaa todella pitkällä aikavälillä mikään muu kuin, että fuusiovoimalat tai vahva nanoteknologia saadaan laajamittaiseen kaupalliseen käyttöön ennen käyttökelpoisten fossiilisten polttoainevarojen loppumista kokonaan. Öljyn varassa se ei tule tapahtumaan koska öljyä riittää suuressa mittakaavassa enää muutamaksi kymmeneksi vuodeksi. Maakaasulla saadaan armonaikaa ehkä muutamaksi lisävuosikymmeneksi. Konventionaaliset öljy- ja maakaasuvarat on ikuisiksi ajoiksi käytetty luultavasti korkeintaan 40-50 vuodessa. Vaikeudet ovat mittavia jo nyt kaikkein öljyriippuvaisimmissa maissa. Esimerkiksi USA:n liittovaltion ja yksityisten kuluttajien massiivinen velkaantuminen alkoi jo 1970-luvulla maan omien energiavarojen ehdyttyä. Tämä tulee johtamaan dollarin romahtamiseen ja USA:n kansantalouden konkurssiin seuraavan vuosikymmenen aikana.

Tällä hetkellä tunnetaan yksi ainoa käyttämätön potentiaalinen fossiilinen polttoainereservi, joka on suurempi kuin globaalit öljy- ja maakaasuvarannot: metaanihydraatti. Metaanihydraatti on klatraatti eli kiderakenteinen aine, jossa metaanimolekyylit ovat vangittuna vesimolekyylien muodostamassa hilassa. Metaanihydraatin muodostuminen ja vakaanapysyminen edellyttää sopivan matalaa lämpötilaa ja korkeaa painetta. Sitä on valtamerten pohjissa mannerlaattojen reunoilla sijaitsevissa sedimenteissä. Se on muodostunut muinaisesta mädäntyneestä ja sedimentoituneesta planktonista. USGS:n eli US Geological Surveyn mukaan metaanihydraattia on merkittäviä määriä myös arktisten alueiden ikiroudassa. Rikkaat metaanihydraattiesiintymät on mahdollista löytää seismisin menetelmin, koska äänennopeus metaanihydraatissa on äärimmäisen suuri verrattuna vapaaseen metaanikaasuun, jota esiintyy metaanihydraattiesiintymistä vapautuneen niiden lähettyvillä. Metaanihydraatti (methane hydrate) on likaisen jään näköistä ainetta, joka haihtuu sihisten normaalissa ilmakehän paineessa. Se syttyy, jos sitä kosketetaan liekillä.

Metaanihydraattin hyödyntämiseen tarvittava teknologia on kuitenkin vasta konseptivaiheessa. On epävarmaa millaisella hyötysuhteella se olisi mahdollista, alustavat kokeet ovatkin antaneet lupaavia tuloksia. Metaanihydraatin hyödyntämiseen liittyy kuitenkin suuria riskejä. Metaanin vapautumista ilmakehään on siinä yhteydessä luultavasti mahdotonta estää ja metaani taas on 10 kertaa pahempi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi. Ikiroudan sulaminen maapallon lämmetessä ja mannerlaattojen reunojen sedimenttien epästabiloituminen voisivat vapauttaa nopeasti liikaa metaania ilmakehään johtaen nopeaan kasvihuoneketjureaktioon. Eikä siinä kaikki: mannerlaattojen reunojen epävakaus aiheuttaa merkittävän hyökyaaltovaaran.

 
4:26 ip. , Anonymous Anonyymi kirjoitti...

Yhdysvaltain kansantalouden romahtaminen seuraavan kymmenen vuoden sisällä lienee melko varmaa, mutta mitenkähän tämä vaikuttaa Euroopan talouteen? Eurooppa ei kuitenkaan ole kuitenkaan niin haavoittuvainen öljyn hinnannousulle mitä USA, eikä velkaantumisastekaan ole samalla tasolla.

Toinen mielenkiintoinen asia Peak Oilissa on se, että miten näistä skenaarioista voisi hyötyä sijoitusmielessä, jos mitenkään. Ilmeisesti öljyfutuurit lienevät varsin hyvä sijoituskohde. Myöskin korvaaviin energialähteiden kehittämiseen liittyvien yhtiöiden on jossain veikattu muodostavan "seuraavan IT-kuplan".

 
12:05 ip. , Anonymous Anonyymi kirjoitti...

Herätys!

Hiiltä on maaperässä jäljellä wikipedian mukaan exagramma, jossa on hyödynnettävää energiaa 100 zettajoulea. Riittävyyttä on siis 300 vuodeksi! Meillä on siis fossiilisia polttoaineita, uraania ja vesivoimaa, eli kaikki agraarifasistiset turnipsifantasiat vuodesta 2035 kannattaa unohtaa. Wikipedian mukaan hiilestä voi tehdä dieseliä ja gasoliinia kannattavasti kun öljyn hinta on 35 dollaria barrelilta, eli nykyisellä tasolla.

http://en.wikipedia.org/wiki/Coal

Energiakriisiä ei siis tule, vaan ilmastokriisi.

UG

 
12:12 ip. , Anonymous Anonyymi kirjoitti...

Kun öljyn hinta nousee, öljy-yhtiöihin ja öljyntuottajamaihin virtaa rahaa ja kun helpommin hyödynnettävät kentät ehtyvät, oil utilities tyyppiset öljynetsintä ja porausfirmat hyötyvät. Tämä 10 vuoden tähtäimellä, pidemmälle en osaa sanoa. Jotain pitäisi ladata eläkesalkkuun jottei tarvitse kuokkia Vienan Karjalassa, esim. Odin Offshore - rahasto voisi olla hyvä?

 
7:25 ip. , Anonymous Anonyymi kirjoitti...

Voidaan huoletta sanoa, että nykyaikainen yhteiskunta on rakennettu halpojen fossiilisten polttoaineiden ansiosta, niiden varaan ja niiden ehdoilla. Kivihiili, maakaasu ja öljy ovat muodostuneet miljoonia vuosia sitten pitkän ajan kuluessa, ja nyt niitä on hyödynnetty muutaman vuosisadan ajan kiihtyvällä vauhdilla ja näin tyhjennetty maankuoressa ollutta energiavarastoa.

Ihmiskunta on pärjännyt kauan lihasvoimalla ja eläimiä apuna käyttäen ilman fossiilisia polttoaineita ? mutta ei tällä väkimäärällä. Väkiluku on nyt vuonna 2004 yli 6,3 miljardia ja nousee yhä noin 75 miljoonalla vuosittain. Ilman öljyä ei maapallo pysty ylläpitämään tällaista ihmismäärää. Suurin osa ihmiskunnan käyttämästä energiasta saadaan nykyään fossiilisista polttoaineista ja liikenne kulkee 90 prosenttisesti öljyllä.

Nyt öljyntuotanto on lähivuosina saavuttamassa huippunsa, jota seuraa väistämätön tuotannon lasku. Tämä tapahtuu väistämättä huolimatta öljyn kysynnän voimakkuudesta, teknisestä kehityksestä ja öljynetsintään sijoitetuista varoista.

Tähän mennessä maailman pääasiallisin energian lähde on vaihtunut monesti (ihmisen lihasvoima, eläinten käyttö, puu, kivihiili, öljy) kun on löytynyt tehokkaampi korvaaja, joka on vähitellen yleistynyt ja mennyt ohi aikaisemmasta. Nyt ensimmäistä kertaa tulee tilanne, jolloin tärkeimmän energian tuotanto on kääntymässä laskuun, eikä ole näkyvissä mitään korvaavaa energiaa, joka voisi korvata öljyn sen tehokkuudessa ja soveltuvuudessa eri käyttötarkoituksiin. Jonkin verran romahdusta voidaan jarruttaa ydinvoimalla, maakaasulla, biopolttoaineilla, energian säästöllä ja tehokkaammalla käytöllä, mutta näilläkin on kaikilla omat ongelmansa. Vetytaloudestakin puhutaan, mutta vety ei siinä ole varsinainen energianlähde, vaan tapa siirtää energiaa.

Monet ihmiset vähättelevät puhetta öljyvarojen ehtymisestä, samoin kuin kaikkea puhetta luonnonsuojelusta. Sitä leimautuu heti ?hörhöksi? tai ?viherpiipertäjäksi?, jos ottaa asian puheeksi. Taloustieteilijät yleensä muistuttavat tässä, että "öljyn osuus bruttokansantuotteesta on pienentynyt, joten 70-luvun kaltaista öljykriisiä ei voi enää tulla". Mutta öljy on kriittinen luonnonvara nykyihmiskunnalle. Eihän ilmakehänkään arvo näy bruttokansantuotteessa, mutta silti sitä ilman eivät ihmiset kauan tule toimeen. Ajattelukykyisen ihmisen on taisteltava tätä väärän tiedon paskamyrskyä vastaan, jota taloustieteilijät ja ihmistieteilijät suoltavat.

Teveisin Uusitalo

 

Lähetä kommentti

Tilaa Lähetä kommentteja [Atom]

<< Etusivu