perjantaina, marraskuuta 18, 2005

La Griffe du Lion esittelee Smart Fraction Theory II:n eli hypoteesin miksi Smart Fraction Theory ennustaa todellisuuteen verrattuna liian korkeat BKT:t Koillis-Aasian ei-sosialistisille maille. Jutun juoni on, että teoria, että prosenttiosuus väestöstä, joka saa verbaalisissa älykkyystesteissä osamäärän yli 106 (keskihajonta kaiketi 15), ennustaa BKT:ta paremmin kuin kokonais-äo. Koillisaasialaisilla (ja heidän jälkeläisillään Amerikan alkuasukkailla) näet on eurooppalaisiin normeihin verrattuna kognitiivinen suorituskykyprofiili sillä tavalla vinoutunut, että visuo-spatiaalisissa taidoissa he ovat keskimäärin selvästi parempia, kun taas verbaalisissa taidoissa he ovat hieman jäljessä. Sama ilmiö näkyy toisen ja kolmannen polven täysin integroituneiden koillisaasialais-amerikkalaisten ammattijakaumissa: lääketiede, teknologia ja kovat luonnontieteet ovat yliedustettuina, kun taas oikeus-, yhteiskunta- ja humanistiset tieteet aliedustettuina.

Vaikuttaa erittäin järkeenkäyvältä, että teknisesti ja taloudellisesti kehittyneessä maassa on työvoiman kognitiivisen suorituskyvynkin pakko olla verrattaen korkealla tasolla. Luulisin kuitenkin, että Koillis-Aasian markkinataloutta vuosikymmeniä harjoittaneiden maiden hieman alemmat BKT:t Eurooppaan ja varsinkin Pohjois-Amerikkaan verrattuna selittyvät myös sillä, että ne ovat luonnonvaroiltaan länsimaita köyhempiä.

1 kommenttia:

12:57 ip. , Blogger skientisti kirjoitti...

Luulisin, että esim. matematiikan perustutkimuksessa tarvitaan kielellistä lahjakkuutta, kun pitää todistukset muotoilla ja määritellä sopivat käsitteet. Suurten matematiikkojen ja tiedemiesten joukossa aasialaiset ovat vähän aliedustettuina verrattuna heidän yleisälykkyyteensä ja lukumäärän. Mutta tämä ehkä johtuu vain siitä, että Aasialaisissa maissa, joilla ei ole pitkää tieteellistä perinnettä, ns. tieteellinen asenne ei ole Euroopan tai Pohjois-Amerikan malliin kehittynyt, vaan soveltavat tieteet ovat sitä voimakkaammin tutkimuksen keskiössä. Nähtäväksi jää kuinka suuri osuus 20 vuoden päästä huipputiedemiehistä on jenkkien tai euroopan toisen polven aasialaisia siirtolaisia.

 

Lähetä kommentti

Tilaa Lähetä kommentteja [Atom]

<< Etusivu