torstaina, maaliskuuta 17, 2005

Kiintoisa artikkeli Nanoteknologian mahdollisuuksista energian tuotannossa, materiaalitekniikassa ja kaivostoiminnassa.

tiistaina, maaliskuuta 15, 2005

Käymälöitsijä puhuu usein jumalista. Minä olen saanut sellaisen vaikutelman hänen puheistaan, että jumalat ovat hänen kielenkäytössään jonkinlaisia käsitteellisiä olioita, jotka kuvaavat ihmisluonnon eri puolia. Nämä jumalat ovat jotain ihmisen oman tahdon ulkopuolisia voimia, jotka Käymälöitsijän omin sanoin armotta lyövät maahan ihmisen silloin, kun hän yrittää toimia niitä vastaan.

Tällainen käsitys ihmisestä on nähdäkseni täysin realistinen. Ihmisellä on motivaatiorakenteita, joita ihminen ei itse voi lainkaan hallita. Jung erotti käsitteet "minä" (ego) ja "itse" (self). "Minä" on se se havainnointi- ja päätöksentekoprosessi, jonka valokeilassa kulloisetkin tietoisuuden sisällöt ovat. "Itse" taas tarkoittaa ihmisen mieltä kokonaisuudessaan.

Ihmisen kognitiivinen arkkitehtuuri ei salli ihmisen olla tietoinen kaikesta mitä mielessä tapahtuu saati ohjata itseään. Ajatukset ja tunteet tulevat mieleen aivan itsestään automaattiohjauksella. Kaikkia niistä ei tarvitse erikseen "käynnistellä" eikä se olisi tietenkään mahdollistakaan, koska silloin tämä "käynnistäminenkin" vaatisi oman "käynnistämisen" ja niin edelleen ad infinum. Se osa ihmisen mielestä, joka keskustelee, päättelee, havaitsee, tuntee ja päättää, luulee helposti olevansa oman itsensä herra, mutta on kokeellistakin näyttöä siitä, että kyseessä on vain illuusio.

Vaikka ihmisen mieli on niin heikko kuin se on, sen ei tarvitse ikuisesti pysyä sellaisena sätkynukkena, jollainen se on. Kenties onnistutaan kehittämään keinoja, joilla ihminen voi muokata omaa mieltään haluamaansa suuntaan - erityisesti niitä osia, jotka ovat kehityshistoriallisesti vanhoja ja kaikkein "kovakoodatuimpia". Eipä sellainenkaan prosessi tietenkään olisi missään absoluuttisessa mielessä "vapaampi" kuin mikään muukaan. Kuitenkin silloin niiden jumalien hirmuvalta, josta Käymälöitsijäkin puhuu, loppuisi siihen paikkaan. Olympos-vuorelle astuisi silloin koko joukko kokonaan uudenlaisia mielenkiintoisia jumalia.