perjantaina, marraskuuta 18, 2005

La Griffe du Lion esittelee Smart Fraction Theory II:n eli hypoteesin miksi Smart Fraction Theory ennustaa todellisuuteen verrattuna liian korkeat BKT:t Koillis-Aasian ei-sosialistisille maille. Jutun juoni on, että teoria, että prosenttiosuus väestöstä, joka saa verbaalisissa älykkyystesteissä osamäärän yli 106 (keskihajonta kaiketi 15), ennustaa BKT:ta paremmin kuin kokonais-äo. Koillisaasialaisilla (ja heidän jälkeläisillään Amerikan alkuasukkailla) näet on eurooppalaisiin normeihin verrattuna kognitiivinen suorituskykyprofiili sillä tavalla vinoutunut, että visuo-spatiaalisissa taidoissa he ovat keskimäärin selvästi parempia, kun taas verbaalisissa taidoissa he ovat hieman jäljessä. Sama ilmiö näkyy toisen ja kolmannen polven täysin integroituneiden koillisaasialais-amerikkalaisten ammattijakaumissa: lääketiede, teknologia ja kovat luonnontieteet ovat yliedustettuina, kun taas oikeus-, yhteiskunta- ja humanistiset tieteet aliedustettuina.

Vaikuttaa erittäin järkeenkäyvältä, että teknisesti ja taloudellisesti kehittyneessä maassa on työvoiman kognitiivisen suorituskyvynkin pakko olla verrattaen korkealla tasolla. Luulisin kuitenkin, että Koillis-Aasian markkinataloutta vuosikymmeniä harjoittaneiden maiden hieman alemmat BKT:t Eurooppaan ja varsinkin Pohjois-Amerikkaan verrattuna selittyvät myös sillä, että ne ovat luonnonvaroiltaan länsimaita köyhempiä.

torstaina, marraskuuta 17, 2005

Steve Sailer kirjoitti taas loistavan analyysin Irakin sodan tilanteesta. (Permalink ei toimi, etsi vaikka Googlella "UPDATED: Email from a Marine in Ramadi".)

Ennustan, että USA ei kykene voittamaan Irakin sissisotaa, koska se ei tällä kertaa pysty delegoimaan sissisodassa ratkaisevassa tiedustelutoiminnassa täysin välttämätöntä kidutusta ja paikallistuntemukseen perustuvaa tiedustelutiedon hankintaa paikallisille liittolaisilleen. Irakin hallituksen omat poliisi- ja asevoimat ovat heikot eikä Irakin hallitus juurikaan nauti laajojen kansalaispiirien luottamusta. Irakin sodan pitkittyminen ja siihen liittyvät korruptioskandaalit sekä kasvavat tappiot, jotka johtavat asevoimien rekrytointivaikeuksiin, väsyttävät USA:n kotirintaman ja USA vetäytyy Irakista vuoteen 2015 mennessä.

Nykyteknologia ei mahdollista sissisodan voittamista sivistysvaltiolle sopivilla tavoilla. Klassisia tapoja sissisodan voittamiseen ovat joukkoteurastus ja kiduttamalla ja paikallisten liittolaisten avulla hankittu tiedustelutieto. USA siis joutuu vetäytymään Irakista tai luopumaan sivistysvaltion periaatteistaan eli joukkotuhoamaan esim. kemiallisilla aseilla vähintään useita miljoonia irakilaisia - soveltaen Maon sissisodan periaatetta: paras tapa tyhjentää järvi kaloista on kuivata järvi .

Kenties vuonna 2100 sissisodat voidaan voittaa naurettavan helposti missä tahansa kylvämällä miehitetyt maat täyteen hyönteisiä jäljitteleviä robotteja, joiden avulla voidaan salakuuntella keskusteluja kaikkialla ja seurata kaikkien ihmisten ja ajoneuvojen liikkeitä ja tekemisiä. Hyönteisrobotit voisivat myös tehokkaasti paljastaa räjähteitä ja muita aseita suorittamalla paikanpäällä näytteenottoja sekä kemiallisia analyysejä. Koko miehitys voidaan kenties automatisoida tiedustelutietojen korkeimman tason analyysiä lukuun ottamatta eikä ketään tarvitse lähettää paikanpäälle.

keskiviikkona, marraskuuta 16, 2005

Nykyajan tendenssi julkishallinnossa on puhua asiakkaista eikä kansalaisista. Arkipäivän todellisuutta on, että poliisikin puhuu asiakkaista ja vieläpä niin, että pidätettyjäkin kutsutaan asiakkaiksi. Poliisin vanhoista tutuista on siis tullut poliisin kanta-asiakkaita. Pienen pohdinnan jälkeen ajatus ei ole kovinkaan epälooginen ainakaan siinä mielessä, että vaikka poliisi ei kanta-asiakkaidensa toivomuksia yleensä toteutakaan, niin poliisi ei heiltä toisaalta mitään vaadikaan. Asiakkaan tarvitsee vain passiivisesti kuluttaa poliisin tuottamia palveluita. Tarvittaessa poliisi palvelee kaikkia asiakkaitaan loppuun asti eli esimerkiksi laittaa rautoihin, kuljettaa poliisiasemalle ja lukitsee selliin. Sama periaate pätee oikeuslaitokseen sekä vankeinhoito- että ulosottoviranomaisiin.

Onkohan armeijakin alkanut mieltää itsensä moderniksi asiakaspalvelulaitokseksi. Samalla logiikalla, jolla poliisi kutsuu pidätettyjä henkilöitä asiakkaiksi, armeija voisi kutsua vihollista asiakkaakseen, jolle tuottaa hyökkäys- ja puolustuspalveluita.

tiistaina, marraskuuta 15, 2005

Miamissa Floridan niemimaan eteläkärjen tuntumassa satoi lunta 19.1. 1977. Lunta tuli myös välittömästi Miamin eteläpuolella Daden piirikunnassa. Merenpinnan tasolla 25. leveysasteilla ei käytännöllisesti katsoen koskaan sada lunta missään, joten kyseessä oli todella erikoinen tapaus. Tähänastisen havaintohistorian ainoa Daden piirikunnassa. (Pohjois-Floridassa pakkanen ja lumisateet ovat talven kylmimpinä aikoina aivan tavallisia). Itä-länsi suuntaisten vuorijonojen puuttuminen Pohjois-Amerikassa mahdollista mitä merkillisimpiä sääilmiöitä.

maanantaina, marraskuuta 14, 2005

Hyvä analyysi Irakin poliittisesta tilanteesta.