tiistaina, tammikuuta 31, 2006

Theodore Dalrymplen uusin France's New Serfdom selostaa hänen uuden kotimaansa Ranskan julkisen sektorin byrokraattisesta raskassoutuisuudesta johtuvia ongelmia.

Ranskan talouden ongelmana on korkea työttömyys (virallisesti 10%) ja hidas talouskasvu. Euroopan vakaussopimus on venynyt ja paukkunut mm. Ranskan ja Saksan kehnon taloustilanteen takia. Korkeasta kokonaisveroasteesta (lähes 50%) huolimatta tulonjakoa kuvaava Gini-indeksi on Ranskassa 32.7 eli Pohjoismaihin verrattuna varsin korkea. Suomen vastaava luku on noin 27.

Euroopan parhaiten toimivat kansantaloudet löytyvät sen reuna-alueilta. Itä-Euroopan talouskasvu perustuu vielä paljolti määrälliseen kasvuun: ulkomaalaisten sijoitusten ansiosta koneiden ja laitteiden määrä kasvaa ja tehdään enemmän työtunteja. Pohjoismaissa ja erityisesti Irlannissa kasvu on jatkunut ripeänä korkeasta lähtötasosta huolimatta. Irlannissa vuosikasvu on pysynyt noin 5-6 prosentissa parin viimeisen vuosikymmenen ajan ja työttömyys on ollut 4-5 prosenttia. Irlannissa on sovellettu talousliberalismia julkisen sektorin joutumatta kuitenkaan tinkimään sosiaalisista velvoitteistaan.

0 kommenttia:

Lähetä kommentti

Tilaa Lähetä kommentteja [Atom]

<< Etusivu