maanantaina, helmikuuta 06, 2006

Maailmaa tarkastellessa monikulttuurisuus - siis selvästi toisistaan erottuvien ja selkeästi eri-identtisten kansanryhmien olemassaolo yhden valtion sisällä voi olla hajottamatta valtiota seuraavanlaisissa tapauksissa.

1. Harjoitetaan pitkälle vietyä federalismia tai autonomiaa. Autonomisilla alueilla käytännössä eri hallinto ja oikeusjärjestys, joskin valtakunnassa myös kaikkialla päteviä lakeja. Paras esimerkki: Sveitsi.

2. Vähemmistöt ovat väestönosuudeltaan enemmistöön verrattuna pieniä ja poliittiselta painoarvoltaan vähäpätöisiä. Esimerkkejä: suurin osa maailman vakaista ja kehittyneistä demokratioista, joissa vähemmistöryhmät ovat valtaväestöön verrattuna pieniä. Esimerkki: Suomi 2000-luvun alussa.

3. Vähemmistöryhmien osuus väestöstä on suuri mutta ne ovat pirstoutuneet moniin pieniin ryhmiin, joista mikään ei ole tarpeeksi suuri saavuttaakseen hallitsevaa asemaa yhteiskunnassa. Valtaenemmistö vähemmistöryhmistä on tuoreita maahanmuuttajia. Yhteiskunnassa on voimakas sulatusuunieetos, joka yhdessä vähemmistöryhmien runsauden kanssa motivoi voimakkaasti omaksumaan yhteisiä arvoja ja yhteisen kielen, koska päästäkseen yhteiskunnassa eteenpäin yksilön on pakko tehdä yhteistyötä muihin kansanryhmiin kuuluvien kanssa. Paras esimerkki: Yhdysvallat 1800-luvun lopulta 1900-luvun puoleenväliin.

4. Valtiossa on muutamia identiteetiltään selkeästi erillisiä ryhmiä, jotka ovat väestönosuuksiltaan melko tasavahvoja. Erottavat tekijät ovat perustavaa laatua: uskonto, etninen tai rodullinen identiteetti ja kieli. Autoritäärinen ja holhoava kuriyhteiskunta. Sananvapautta rajoitetaan. Esimerkkejä: Singapore ja Jugoslavia Titon aikana.

5. Kuten edellä, mutta uskonnolliset ja etniset erot suuria tai väestö niihin fanaattisesti suhtautuvia ja lisäksi talouden perustana olevat luonnonvarat epätasaisesti eri väestöryhmien asuinalueille jakautuneet. Koska talouden perustana luonnonvarat eikä tuottava työ, vähän painetta yhteistyöhön väestöryhmien kesken. Sisällissotaan ajautumattomuuden ja valtion koossapysymisen ehto: diktatuuri raakoine sortokoneistoineen. Tuttu esimerkki: Irak Saddam Husseinin johtamana.

5 kommenttia:

7:07 ip. , Blogger Tiedemies kirjoitti...

USA ei oikein toimi esimerkkinä tuolla aikajänteellä, koska siellä ei monin paikoin ollut de facto äänioikeutta isoilla vähemmistöillä. Yhteiskuntaa voidaan tietysti siellä pitää onnistuneena, muttei kovinkaan monikulttuurisena.

Etelä-Afrikan monikulttuurisuus näytti päällisin puolin toimivan paremmin kuin monissa muissa paikoissa, se ei tunnu uppoavan näihin kategorioihin. Se ei todennäköisesti ole yhtä onnistunut kuin useimmat esimerkkisi, mutta voitaneen argumentoida, että se on vähintäin yhtä onnistunut kuin Saddamin Irak.

 
11:18 ip. , Blogger Markku kirjoitti...

Mitä? USA:n yhteiskuntaa aikavälillä 1800-luvun lopulta 1900-luvun alkuun ei voida pitää monikulttuurisena? Sitä se todellakin, oli koska Euroopasta tuli kymmeniä miljoonia siirtolaisia muutaman vuosikymmenen aikana. Heidät tosin assimiloitiin nopeasti mainitsemastani syystä. Aivan samat syyt olivat voimassa siirtolaisten nopeaan assimilaatioon Kanadassa, Australiassa ja Uudessa Seelannissa.

 
11:49 ip. , Blogger Ilkka Kokkarinen kirjoitti...

Tuo kohta numero kolme vaikuttaa varsin tutulta. Paras esimerkki nykyajalta: Suur-Toronton alue.

Kirjoitin tästä aiheesta itse äsken uuden postauksen ennen kuin siirryin lukemaan muiden kirjoituksia ja saavuin tänne. Varsin hauska yhteensattuma.

 
8:44 ip. , Blogger Tiedemies kirjoitti...

Voi pitää monikulttuurisena, ja voi pitää onnistuneena, muttei kyllä mainitsemassasi mielessä.

Yhteiskunnan sulatusuunieetos on jälkikäteen rakennettu, mitä lie 1960-luvulla tai jotain. Rotuerottelu oli kuitenkin käytännössä voimassa 1900-luvun puoliväliin, joten "monikulttuurisuus" oli olemassa samaan tapaan kuin Etelä-Afrikassa apartheidin aikaan.

 
9:16 ip. , Blogger Markku kirjoitti...

Rotuerottelu tuona aikana jo paljon aiemmin orjiksi tuodun afrikkalaisen väestön osalta on täysin irrelevanttia sen kannalta, että 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alkupuonen välisen ajan maahanmuuttajat USA:ssa assimiloituivat tehokkaasti muutamassa kymmenessä vuodessa.

Väite sulatusuuniajattelun jälkikäteisestä konstruoinnista kaipaa perusteluja.

 

Lähetä kommentti

Tilaa Lähetä kommentteja [Atom]

<< Etusivu