perjantaina, helmikuuta 10, 2006

Yksi hieman vähemmälle huomiolle jäänyt pilakuvakohun taloudellinen seuraus on ollut matkailun väheneminen Lähi-Idän muslimimaihin. Paitsi, että Tanskan ulkoministeriö on julkaissut listan maista, joihin matkustamista se kehottaa tanskalaisia olemaan matkustamatta, myös muut pohjoismaalaiset, kuten suomalaiset, ovat peruuttaneet matkojaan Lähi-Itään. Luultavasti eurooppalaiset yleisemminkin vähentävät matkailua alueelle, koska paikallisten vihanpurkaukset eivät ole kovin tarkasti kohteitaan valikoivia. Oliko se nyt Kauppalehden vai minkä lehden artikkeli tänään tai eilen, jossa matkailualan yritykset kertoivat suomalaisten Lähi-Itään matkustamisen vähentyneen merkittävästi.

Islamilaisten maiden järjestön (OIC) päämiesten osallistuessa kohun lietsontaan he eivät kenties ottaneet huomioon tämänsuuntaisia taloudellisia vastavaikutuksia. Jyllands-Postenin äskettäisen artikkelin mukaan boikotilla ei juuri ole vaikutusta koko Tanskan talouskasvuun, koska Tanskan viennistä alle 2 prosenttia suuntautuu Lähi-Itään.

Kuinkahan paljon vaimeammaksi kohu olisi jäänyt, jos Tanskan pääministeri olisi ottanut OIC:n edustajat vastaan ja kohteliaan diplomaattisin sanankääntein tehnyt heille täysin selväksi, ettei hänen asiansa ole pääministerinä suitsia lehdistöä eikä hänellä siihen ole edes minkäänlaisia valtuuksia. Syksyllähän Rasmussen jätti OIC:n valtuuskunnan vastaanottamatta.

Kolmas kivi auringosta eilen oli aivan käsittämättömän hauskaa satiiria USA:n rotuun, rotuylpeyteen jne. liittyvistä asioista. Dickillä oli hinku käyttää pihvipaikan kaksi yhden hinnalla alennuskuponki. Albright ei suostunut lähtemään, joten Dick yritti houkutella sihteeriään Ninaa (nuori musta nainen). Kuultuaan, että Nina on menossa mustien opiskelijoiden järjestön kokoukseen, Dick halusi mukaan. Se ei käynyt, koska Dick on valkoinen. Koska yliopistolla ei ollut valkoisille omaa järjestöä, kuultuaan Valkoinen valta -järjestöstä Dick perheineen lähti käymään sen kokouksessa. Seuraavana päivänä Dick kertoi Ninalle käyneensä Valkoinen valta -järjestön kokouksessa ja kysyi käytettiinkö mustienkin järjestössä kaapuja ja oliko sielläkin "epämiellyttävästi mikrofoniin karjuvia puhujia". Ihmeteltyään miksi välit Ninaan menivät poikki, Dick etsi käsiinsä ja luki kasan tiedostavia kirjoja. Dick kauhistui saadessaan tietää, että oli alistanut ja orjuuttanut puoli maailmaa. Lopuksi Dick nähtiin mustien kirkossa seurakunnan säestämänä laulamassa syyllisyydentäyteistä tunnustuksellista spirituaalia, julistamassa hypersentimentaalisesti rotujenvälistä ystävyyttä äärimmäisen kiusaantuneelle sihteerilleen.

keskiviikkona, helmikuuta 08, 2006

Erittäin mielenkiintoista asiaa koneoppimisesta
[...]
Computer scientist Tom Mitchell, director of the Center for Automated Learning and Discovery at Carnegie Mellon University, says machine learning is useful for the kinds of tasks that humans do easily -- speech and image recognition, for example -- but that they have trouble explaining explicitly in software rules. In machine-learning applications, software is "trained" on test cases devised and labeled by humans, scored so it knows what it got right and wrong, and then sent out to solve real-world cases.

Mitchell is testing the concept of having two classes of learning algorithms in essence train each other, so that together they can do better than either would alone. For example, one search algorithm classifies a Web page by considering the words on it. A second one looks at the words on the hyperlinks that point to the page. The two share clues about a page and express their confidence in their assessments.

Mitchell's experiments have shown that such "co-training" can reduce errors by more than a factor of two. The breakthrough, he says, is software that learns from training cases labeled not by humans, but by other software. [...]
[...] Stuart Russell, a computer science professor at the University of California, Berkeley, is experimenting with languages in which programmers write code for the functions they understand well but leave gaps for murky areas. Into the gaps go machine-learning tools, such as artificial neural networks. Russell has implemented his "partial programming" concepts in a language called Alisp, an extension of Lisp.

Ruotsalaisissa lähiöissä on ollut joitakin ongelmia, kuten kokoelmasta ruotsalaisten lehtien juttuja ilmenee.

Onneksi kuitenkin tiedämme, että suomalaiset ovat kaikkein pahimpia, myös tavalliset keskiluokkaiset suomalaiset. Muistan, kun viimeksikin käydessäni turkulaisessa yliopisto-opiskelijoiden kapakassa, Three Beersissä, kukaan ei ollut millään tavoin häiriöksi asti humalassa, kaikki pöytäseurueet istuivat rauhassa paikoillaan ja keskustelivat normaalilla äänenvoimakkuudella. Mitään uhkaavia eleitä ei ollut havaittavissa. Silti sanon, että tunnelma oli armottoman väkivaltainen, koska minulla on tarve sanoa sellaisia asioita suomalaisista, vaikka ne eivät olisi totta. (NOT)

maanantaina, helmikuuta 06, 2006

Maailmaa tarkastellessa monikulttuurisuus - siis selvästi toisistaan erottuvien ja selkeästi eri-identtisten kansanryhmien olemassaolo yhden valtion sisällä voi olla hajottamatta valtiota seuraavanlaisissa tapauksissa.

1. Harjoitetaan pitkälle vietyä federalismia tai autonomiaa. Autonomisilla alueilla käytännössä eri hallinto ja oikeusjärjestys, joskin valtakunnassa myös kaikkialla päteviä lakeja. Paras esimerkki: Sveitsi.

2. Vähemmistöt ovat väestönosuudeltaan enemmistöön verrattuna pieniä ja poliittiselta painoarvoltaan vähäpätöisiä. Esimerkkejä: suurin osa maailman vakaista ja kehittyneistä demokratioista, joissa vähemmistöryhmät ovat valtaväestöön verrattuna pieniä. Esimerkki: Suomi 2000-luvun alussa.

3. Vähemmistöryhmien osuus väestöstä on suuri mutta ne ovat pirstoutuneet moniin pieniin ryhmiin, joista mikään ei ole tarpeeksi suuri saavuttaakseen hallitsevaa asemaa yhteiskunnassa. Valtaenemmistö vähemmistöryhmistä on tuoreita maahanmuuttajia. Yhteiskunnassa on voimakas sulatusuunieetos, joka yhdessä vähemmistöryhmien runsauden kanssa motivoi voimakkaasti omaksumaan yhteisiä arvoja ja yhteisen kielen, koska päästäkseen yhteiskunnassa eteenpäin yksilön on pakko tehdä yhteistyötä muihin kansanryhmiin kuuluvien kanssa. Paras esimerkki: Yhdysvallat 1800-luvun lopulta 1900-luvun puoleenväliin.

4. Valtiossa on muutamia identiteetiltään selkeästi erillisiä ryhmiä, jotka ovat väestönosuuksiltaan melko tasavahvoja. Erottavat tekijät ovat perustavaa laatua: uskonto, etninen tai rodullinen identiteetti ja kieli. Autoritäärinen ja holhoava kuriyhteiskunta. Sananvapautta rajoitetaan. Esimerkkejä: Singapore ja Jugoslavia Titon aikana.

5. Kuten edellä, mutta uskonnolliset ja etniset erot suuria tai väestö niihin fanaattisesti suhtautuvia ja lisäksi talouden perustana olevat luonnonvarat epätasaisesti eri väestöryhmien asuinalueille jakautuneet. Koska talouden perustana luonnonvarat eikä tuottava työ, vähän painetta yhteistyöhön väestöryhmien kesken. Sisällissotaan ajautumattomuuden ja valtion koossapysymisen ehto: diktatuuri raakoine sortokoneistoineen. Tuttu esimerkki: Irak Saddam Husseinin johtamana.