perjantaina, marraskuuta 09, 2007

Takkirauta-blogaajalle ja muille biopolttoaineista kiinnostuneille: Startup Kior has developed a process for creating "biocrude" directly from biomass.

keskiviikkona, marraskuuta 07, 2007

Luin Jokelan kouluammuskelijan ajatuksia netistä. Joku oli napannut talteen nuorukaisen viimeaikaisia kirjoituksia. Ampuja oli klassinen angstinen teiniälykkö, joka oli ilmeisesti Nietsczhensä lukenut. Narsistisella tavalla erittäin häiriintynyt miehenalku.

Narsististen oireiden melko tavanomainen syntytapa on koettu syvä turvattomuudentunne kasvuiässä, joka vaikutuksiltaan sitä pahempi mitä varhaisemmasta iästä lähtien sitä on koettu. Siitä johtuen narsisti ei luota keneenkään eikä mihinkään, ei pohjimmiltaan edes itseensä. Kompensaatioksi kehitellään fantasioita omasta ylivertaisuudesta. Ampujahan nimitti itseään suorastaan jumalaksi verrattuna aivottomiin massoihin.

En muista, että tällaista silmitöntä joukkomurhatapausta olisi tapahtunut koskaan Suomessa ennen tämänpäiväistä. Oppilaat ovat kyllä tappaneet toisia oppilaita tai opettajia muutamia kertoja viimeisten parikymmenen vuoden aikana. Nämä tapaukset ovat liittyneet usein jollain tavalla rankkoihin koulukiusaamistilanteisiin ja niissä on ollut kyse kostamisesta. Luulen, että tällaisten tapauksien yleistyminen länsimaissa on yksi oire monien joukossa narsististen persoonallisuushäiriöiden yleistymisestä. Mielenterveysongelmat painottuvat nykyään eri tavalla kuin vielä puoli vuosisataa sitten.

1960-luvulta alkaen länsimaisessa ihmistieteissä on vallinnut hyvin voimakas tendenssi purkaa länsimaisen sivilisaation rakenteita. Tiedän vaikkapa tänä vuonna käytössä olevista Tampereen yliopiston kasvatustieteen oppikirjoista, että tuon ajattelun hedelmät eivät ole hävinneet yhtään minnekään. Tarkoitan tässä nyt sellaisia perustavaa laatua olevia asioita kuin auktoriteetin käsite, joka on täysin välttämätön lasten ja nuorten kasvatuksessa. Brittiläinen vankilapsykiatri Anthony Daniels on kirjoittanut näistä asioista paljon ja todella terävästi. Kasvatustieteilijöiden ja muiden alojen dekonstruktioon viehtyneiden länsimaisten ihmistieteilijöiden ajatukset vähitellen löytävät tiensä yhteiskunnan pohjalle, jossa ne tekevät erityisen paljon vahinkoa.

Toisaalta on muistettava, että mitkä tahansa ajatukset voivat vääristyä katutasolla vahingollisiin muotoihin. Olihan 1960-luvun kulttuurivallankumouksenkin taustalla kaunis ajatus ihmisten tasa-arvosta ja uskosta ihmisen hyvyyteen. (Jopa Kiinan kulttuurivallankumouksen taustalta voidaan mutkan kautta löytää sama juuri, koska Kiinan kommunistivallankumous kanavoi Kiinan alimpien yhteiskuntaluokkien syvää tyytymättömyyttä osaansa ja koska voidaan hyvällä syyllä väittää vallankumousten ajautuvan suurella todennäköisyydellä syömään lapsensa Leninin, Stalinin, Maon ja Robespierren mallin mukaisesti.) Ehkä Kokkarisen kannattamassa ajatuksessa eri kansankerroksille sopivista totuuksista on sittenkin jotain perää.

Narsistisiin persoonallisuushäiriöihin ja lievempiin narsismin muotoihin tämä kaikki liittyy siten, että rakenteiden purkaminen, kuten vanhempien auktoriteetin lastensa yli tai opettajan auktoriteetin oppilaidensa yli, luo turvattomuudentunnetta. Ihmisen mieli tarvitsee kasvaessaan vakautta, sääntöjä ja rajoja edes kunnolla hahmottaakseen mitään. Liian hahmoton maailma synnyttää primitiivistä kauhua, jonka hallitakseen ihmisen on kehitettävä rauhoittuakseen kuvitelma itsestään riittävän voimakkaana ja älykkäänä selvitääkseen. Tuollaiset kuvitelmat ovat pienen lapsen tapauksessa tietenkin täysin epärealistisia. Kun ihminen tottuu tuohon selviytymiskeinoon, se häiritsee normaalia tunne-elämän kehittymistä pahimmassa tapauksessa estäen sen kokonaan.