perjantaina, huhtikuuta 03, 2009

Halla-aho kirjoittaa (sarkastisesti):
Islamin arvostelijat unohtavat, että 11-vuotiaisiin tyttöihin yhtyminen tai homoseksuaalien kivitykset ovat ihmisoikeusloukkauksia vain, jos paikallinen laki ei hyväksy niitä. Jos paikallinen laki hyväksyy ne, ne eivät ole ihmisoikeusloukkauksia. Onneksi Khodr Chehab (ja Osmo Soininvaara kumppaneineen) ovat auttaneet meitä ymmärtämään tämän yksityiskohdan.
Laki sinänsä ei voi olla moraalin lähde. Jokainen tervejärkinen ihminen allekirjoittaa tämän. Voimassaoleva yleinen moraalikäsitys määrittää millaisia lakeja säädetään.

Edit: Huomautetaan nyt tässä, että Osmo Soininvaara ei tietääkseni ole sanonut hyväksyvänsä lapsiinsekaantumisen, vaikka se olisikin jossakin oikeusjärjestelmässä laillista. Kommentoin yllä ainoastaan Halla-ahon pointtia, joka oli käsittääkseni juuri moraalirelativismin vastainen eli poikkesi jyrkästä legalismista.

keskiviikkona, huhtikuuta 01, 2009

Niinistö paraikaa pelottelee televisiossa valtion velkaantumisella. Valtion velka tai velka ylipäätään ei ole mikään piru, josta täytyy päästä eroon hinnalla millä hyvänsä. Veltionvelan kasvu ei ole minkäänlainen ongelma, kunhan se ei kasva pitkällä aikavälillä nopeammin kuin kansantalous. Tästä syystä valtion velan kasvattaminen laskusuhdanteessa on tarkoituksenmukaista, koska julkiset menot ylläpitävät kulutuskysyntää. Kääntöpuolena on tietysti, että valtionvelan kasvua on syytä hillitä noususuhdanteessa.

Puheet, että Suomen valtiolla olisi jonkinlainen velkaongelma 1990-luvun laman seurauksena, ovat täyttä roskaa. Valtionvelan osuus bruttokansantuotteesta alkoi aleta nopeasti laman jälkeisenä muutaman vuotena ja velka pieneni absoluuttisestikin. Pidänkin Niinistön puheita, joita hän on kyllä haastatteluissa toisaalta tasapainottanutkin, jonkinlaisena populistisena suosionkalasteluna. Niinistö haluaa esiintyä valtiomiesmäisesti ja ottaa etäisyyttä osin viran puolesta optimistisiin hallituksen ministereihin ja pankkien ja järjestöjen pääekonomisteihin ilmeisesti tulevia presidentinvaaleja ajatellen.

Sitä mieltä velkaelvytyksestä kylläkin olen, että kyseessä on tarkkuustyö eikä hehtaaripyssyllä ampuminen. Elvytys olisi kohdistettava erityisesti toteuttamalla julkisia investointeja, jotka ovat joka tapauksessa edessä joskus.

Radiouutissa kerrottiin äsken, että Eduskunnan toiminta ulkoistetaan säästösyistä Madagaskariin. Edustajat ja heidän avustajansa jatkavat tehtävissään mutta palkkaa alennetaan niin, että sen ostovoima suhteessa paikalliseen hintatasoon säilyy samana kuin Suomessa. Eduskuntatalo tyhjennetään ja siitä tehdään turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus. Tilat Antanarivossa varmistunevat huhtikuun 28. päivään mennessä, jolloin Eduskuntatalon tyhjentäminen voi alkaa.

maanantaina, maaliskuuta 30, 2009

Takkirauta-blogin kirjoitusten tasossa on valtavaa vaihtelua. Huonoimpien kirjoitusten punaisena lankana näyttäisi olevan, että otetaan joukko aforismeja ja käsitellään niitä ilman minkäänlaista asiayhteyteen asettamista tai suhteellisuudentajua. Sitten esitellään näkemys, jossa joukko aforistisia heittoja pätee teräksenlujien aksioomien tavoin. Tuloksena on tyypillisesti älytöntä soopaa. Vastaväitteiden tullessa näkemystä puolustetaan jääräpäisesti katkeraan loppuun asti. Näyttää vahvasti siltä, että Takkirauta-blogin kirjoittajan ajattelussa on joukko erittäin vahvoja reifikaatioita.

Mikä hyvänsä yksittäinen tuollainen kirjoitus ilman kommenttiketjua väittelyinen saattaisi näyttää silkalta vedätykseltä huumorimielessä. Olen lukenut Takkirautaa useita vuosia eikä näytä siltä, että kyse olisi vain huumorista. Jos olisi kyse, niin se olisi tullut kyllä tavalla tai toisella ilmi. On erittäin hämmentävää nähdä noin vahva reifikaatiotaipumus ilmeisen älykkäällä henkilöllä.

Kirjoittaja identifioituu vahvasti jungilaiseen analyyttiseen psykologiaan pohjautuvan Myers-Briggs -mallin INTJ-persoonallisuustyyppiin. Jungin psykologisista tyypeistä INTJ:n ja INFJ:n ensisijainen kognitiivinen funktio on introvertti intuitio. Näillä tyypeillä taipumus reifikaatioon on kaikkein vähäisin, koska nämä tyypit kiinnittävät kaikkien eniten huomiota itse havaitsemisen ja käsitteellistämisen mielivaltaisuuteen.

Alustavasti Takkirauta-blogaajan tekstien perusteella arvioisin, että hän saattaisi parhaiten sopia ESTJ:n, jolla on hyvin kehittynyt kolmassijainen ekstrovertti intuitio, muottiin. ESTJ:n kognitiivisten funktioiden vahvuusjärjestys on Te Si Ne Fi. Takkirauta-blogaajatar työskentelee terästeollisuudessa johtavassa asemassa ja hänellä on kokemusta lattiatason työtehtävistä terästehtaassa. Hänen ammattiylpeytensä on korkealla tasolla. Kirjoittajamme harrastuksiin ja mielenkiinnon kohteisiin kuuluvat mm. kamppailulajit, historia (erityisesti sotahistoria), purjehdus ja musiikki. Takkiraudan kirjoittaja on kääntynyt omakohtaisten pohdintojensa tuloksena buddhalaisuuteen. Kirjoittaja on kertonut kokeneensa naturalistisen maailmankuvan äärimmäisen ahdistavana ja siksi etsinyt itselleen sopivaa uskontoa. Jonkinlaisen varman maailmankuvallisen peruskallion tai muun turvallisuuden kaipuu liittyy kognitiivisista funktioista "introverttiin aistimiseen" [1]