tiistaina, marraskuuta 10, 2009

Video Don't Panic -- Flaws in Catastrophic Global Warming Forecasts selventää maallikolle eroa itse hiilidioksidin ja takaisinkytkentöjen osuudesta ilmakehän lämpenemiseen. Pääasiat: 1) ilmakehän hiilidioksidikonsentraation kaksinkertaistuminen nostaisi ilmakehän lämpötilaa noin yhdellä asteella ja 2) monimutkaisten takaisinkytkentöjen nettovaikutus on joko negatiivinen tai positiivinen. Useiden asteiden lämpeneminen seuraavan 100 vuoden aikana, jos hiilidioksidikonsentraatio kaksinkertaistuu esiteollisen ajan oletetusta 280 miljoonasosasta 560 miljoonasosaan, edellyttää hyvin vahvaa positiivista takaisinkytkentää. Viime vuosikymmenien lämpötilahistoria osoittaa heikkoon negatiiviseen takaisinkytkentään. Hypoteesia voimakkaasta positiivisesta takaisinkytkennästä on yritetty pelastaa oletuksella ihmisen tuottamien aerosolien (saasteiden) varjostavalla vaikutuksella. Videossa väitetään, että aerosolihypoteesi ei vaikuta uskottavalta, koska aerosolit vaikuttavat paikallisesti ja lyhytaikaisesti ja niiden jakauma on epätasainen, minkä vuoksi alentaakseen koko ilmakehän keskilämpötilaa niiden olisi pitänyt alentaa lämpötilaa paikallisesti kertaluokkia voimakkaammin kuin on havaittu.

Lisäys: Testing the AGW Hypothesis. (AGW = Anthropogenic Global Warming)