tiistaina, tammikuuta 12, 2010

Luokka ja raha

Hahmottelen tässä muutamia ajatuksia nykyajan yhteiskuntaluokkien suhteesta rahaan.

Alaluokka eli prekariaatti muodostuu taloudellisesti epävarmimmassa asemassa olevista ja pienituloisimmista. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi pienituloisimmat eläkeläiset ja erilaisten pienipalkkaisten tilapäistöiden varassa elävät. Tulojen pienuudesta ja epäsäännöllisyydestä johtuen prekariaattiin kuuluvat joutuvat turvautumaan usein kalliisiin lyhytaikaisiin lainoihin. Elämä on kaoottista ja epävarmaa hetkestä toiseen selviytymistä. Vippi- ja panttilainaamoille prekariaatti on mitä parhainta asiakaskuntaa. Perintö, arpajaisvoitto tai muu satunnainen rahallinen onnenpotku kuluu vippien takaisinmaksuun ja välittömistä vaikeuksista selviämiseen. Heikko tulevaisuusorientoituminen sekä altistaa alaluokkaan putoamiselle että aiheutuu riittävän pitkäaikaisesta taloudellisessa toivottomuudessa elämisestä, joten pikavoitot herkästi tuhlataan. Alaluokka vippaa.

Työväenluokka käy säännöllisessä ansiotyössä mutta yritys valtavirran eli keskiluokan kulutustason ylläpitämiseen ei salli korkeaa säästämisastetta. Työväenluokassa ei juuri omaisuutta pääse kertymään. (Huomionarvoista on, että Suomessa melko suuri osa työväenluokasta on viime vuosikymmeninä keskiluokkaistunut hankkimalla omistusasuntoja.) Satunnainen tavallista suurempi rahantulo kuluukin kulutushyödykkeiden, kuten kodinelektroniikan tai lomamatkojen hankkimiseen. Työväenluokka kuluttaa. Yksi kuluttamisen päämääristä on paremmin ansaitsevan keskiluokan jäljitteleminen.

Keskiluokka ansaitsee työväenluokkaa tuntuvasti paremmin ja asuu lähes poikkeuksetta omistusasunnoissa. Myös muuta varallisuutta, kuten kesämökkejä, osakkeita tai rahasto-osuuksia on päässyt karttumaan. Keskiluokka säästää. Keskiluokan säästäväisyyden päämääränä on omaisuuden kartuttaminen ja taloudellisen riippumattomuuden tavoittelu eli oravanpyörästä vapautuminen ja omistavaan luokkaan nouseminen.

Yläluokka erottuu kaikista alemmista luokista siten, että siihen kuuluvilla on niin paljon omaisuutta, että he voisivat elää mukavasti omaisuutensa tuotolla. Säästäminen on yläluokalle tarpeetonta. Yläluokka investoi. Yläluokan investointien tavoitteena on omaisuuden kartuttaminen ja periyttämien jälkeläisille heidän yhteiskuntaluokka-asemansa säilyttämiseksi.

sunnuntaina, tammikuuta 10, 2010

SnöarbetePohjois-Amerikassa ja Pohjois-Euraasiassa on ollut jo monta viikkoa erittäin kylmää. Lunta tulee Espanjaa myöten. Etelä-Floridan aurinkolomat ovat pilalla. Päivämaksimit ovat tuskin 15 astetta ja yöllä on lähes jäätävää. Kiinassa on ennätysluminen talvi. Onko ilmastonmuutos peruttu? No ei, kysymys on ilmiön nimeltä arktinen oskillaatio (AO) negatiivisesta vaiheesta.

Talvella pohjoinen napa-alue saa vähän tai ei ollenkaan auringonsäteilyä. Silloin ilma on siellä hyvin kylmää eikä nousevia ilmavirtauksia ole. Trooppisilla alueilla auringon nostattama ilma vajoaa kohti maata navoilla. Maan pinnalle muodostuu polaarinen korkeapainevyöhyke. Koska planeetta pyörii, troposfäärin yläosaan muodostuu valtava pyörre, jota sanotaan napapyörteeksi. Ilma liikkuu pyörteen yläosissa hyvin nopeasti. Näitä ilmavirtauksia sanotaan polaarisiksi suihkuvirtauksiksi. On havaittu, että ne ohjaavat polaarista rintamaa ja liikkuvia matalapaineita.

Arktiseksi oskillaatioksi sanotaan napapyörteen voimakkuuden vaihtelua. Mitä voimakkaampi pyörre on (positiivinen vaihe) sitä pohjoisempana suihkuvirtaukset kulkevat ja sitä tehokkaammin pohjoisnapa-alueen kylmä ilma lukittuu napa-alueelle. Negatiivisessa vaiheessa napapyörre saattaa jopa hajota kahtia siten, että yksi solu muodostuu Pohjois-Amerikan ja toinen Siperian ylle. Tässä tilanteessa kylmä arktinen ilmamassa leviää syvälle Pohjois-Amerikan ja Euraasian sisäosiin.

Katso kaavio.